Ấn phẩm tôn giáo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Bản tin Hiệp Thông 72: Chuẩn bị Năm Đức Tin

  3/9/2016 9:56:03 PM
  Bản tin Hiệp Thông 72: Chuẩn bị Năm Đức Tin

  Bản tin Hiệp Thông số 72 (tháng 9&10 năm 2012) của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề “Chuẩn bị Năm Đức Tin” đã được phát hành.

  ...xem chi tiết

 • Bộ sưu tập nghệ thuật của cố linh mục Đa Minh Trần Thái Hiệp

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bộ sưu tập nghệ thuật của cố linh mục Đa Minh Trần Thái Hiệp
  Những tên tuổi như Lê Văn Đệ, Tạ Tỵ, Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Nguyễn Siên, Văn Đen, Nguyễn Văn Rô, Nguyễn Anh, Nguyễn Thương, Lê Văn Bình, Tố Phượng, Tố Oanh... hiếm khi được nhắc đến. Nếu có chăng, thì họ chỉ được nhắc đến trong câu chuyện “trà dư tửu hậu” của các họa sĩ trưởng thành ở miền Nam... Bộ sưu tập của cố Linh mục Đa Minh Trần Thái Hiệp (1926-1992) chính là một trong một sưu tập quý báu.

  ...xem chi tiết

 • Bản tin Hiệp Thông 70 của HĐGMVN: “Đào tạo linh mục – Định hướng và Chỉ dẫn”

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bản tin Hiệp Thông 70 của HĐGMVN: “Đào tạo linh mục – Định hướng và Chỉ dẫn”
  Hiệp Thông số 70 được dành cho chủ đề Đào tạo linh mục tại Việt Nam nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Hội nghị thường niên kỳ I-2012 chính thức ban hành Sắc lệnh phổ biến văn bản “Đào tạo linh mục – Định hướng và Chỉ dẫn” sau khi được Tòa Thánh, qua Bộ Giáo dục Công giáo và Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, phê chuẩn. Đây là bản Ratio đầu tiên của Giáo Hội Công giáo Việt Nam.

  ...xem chi tiết

 • “Sự phục sinh của Chúa” theo họa sĩ Matthias Grünewald

  2/3/2016 8:53:28 AM
  “Sự phục sinh của Chúa” theo họa sĩ Matthias Grünewald
  ...đắn đo mãi, cuối cùng, tôi quyết định chọn “Sự phục sinh của Chúa” (1512-1516) cũng của Matthias Grünewald (~1470-1528), họa sĩ người Đức thời Phục Hưng mà tôi vừa mới giới thiệu trong bài trước với tác phẩm “Sự khổ nạn của Chúa”.

  ...xem chi tiết

 • Tranh chủ đề "Truyền Tin"

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tranh chủ đề ``Truyền Tin``
  Biến cố này không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với người Công giáo trong niềm tin về Mầu nhiệm Nhập thể và công cuộc Cứu độ của Thiên Chúa… mà còn đi vào tâm thức con người nói chung, như hình ảnh về sức mạnh của ân sủng và tiết hạnh, của đức tin và sự công chính…

  ...xem chi tiết

 • Bản tin Hiệp Thông số 69 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bản tin Hiệp Thông số 69 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
  Chủ đề chính của Hiệp Thông số 69, số đầu năm 2012, là “Lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh” ở Châu Á và Việt Nam. Thực hiện chủ đề về Lời Chúa trong số 69 này, Hiệp Thông muốn tiếp nối chủ đề đã được đề cập đến trong số 63, và xem đây như phần hai của cùng chủ đề, chủ yếu mang tính mục vụ

  ...xem chi tiết

 • Ngài Minh Thiện, Cuộc đời và Đạo nghiệp - Đại Cơ Huờn

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Ngài Minh Thiện, Cuộc đời và Đạo nghiệp - Đại Cơ Huờn
  Đường lối đạo đức của Ngài Minh Thiện đã được đúc kết trong tiêu-ngữ Đạo Minh-Lý gồm ba cương lãnh rút gọn: Bình-Đẳng, Cộng-Tác, Hòa-Ái. Tiêu ngữ này thể hiện đủ cả biểu lý của công-phu tu học. Tác giả Đại Cơ Huờn, môn sanh Minh Lý đã toát lược những nét chính yếu trong Cuộc đời và Đạo nghiệp của vị chơn tu đạo đức này. NXB Tôn giáo 2010.

  ...xem chi tiết

 • Báo Giác Ngộ số 622 - Kỷ niệm 36 năm ra số đầu tiên

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Báo Giác Ngộ số 622 - Kỷ niệm 36 năm ra số đầu tiên
  GNO - Kỷ niệm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2012), nhiều nội dung trong số này đã nhấn mạnh những giai đoạn phát triển của Báo Giác Ngộ trong 36 năm qua.

  ...xem chi tiết

 • Con Đường Hạnh Phúc - Huệ Khải

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Con Đường Hạnh Phúc - Huệ Khải
  CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC của Huệ Khải (Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2011). Sách dày 80 trang 14,5 x 20,5cm và nhiều hình ảnh minh họa con đường đối thoại liên tôn giữa Công Giáo và Cao Đài.

  ...xem chi tiết

 • "Đối thoại liên tôn": Bản tin Hiệp Thông của HĐGM Việt Nam số 67

  2/3/2016 8:53:28 AM
  ``Đối thoại liên tôn``: Bản tin Hiệp Thông của HĐGM Việt Nam số 67
  Để hưởng ứng lời Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI kêu gọi người công giáo trên toàn thế giới “kết hiệp, trong tinh thần, với việc cử hành sự kiện quan trọng này”, Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo phận TP. HCM đã cùng với Bản tin Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện số chuyên đề về Đối thoại Liên tôn.

  ...xem chi tiết

 • "Lòng Nhân Ái": Giới thiệu TS Nhịp cầu Tâm Giao 5

  2/3/2016 8:53:28 AM
  ``Lòng Nhân Ái``: Giới thiệu TS Nhịp cầu Tâm Giao 5
  Mọi lý tưởng sống đẹp đều bao hàm việc thể hiện tình người với đồng loại... Dù khởi đi từ những nguồn giáo thuyết và niềm tin riêng biệt, tín đồ của mọi tôn giáo đều được mời gọi thực thi từ bi, bác ái, nhân nghĩa để xây dựng vườn hoa Nhân ái cho đời. Nhịp cầu Tâm giao 5 muốn trao đổi cùng quý độc giả về chủ đề “Lòng Nhân ái”, qua sự góp tay chấp bút của quý đạo hữu thuộc các truyền thống Baha’i, Cao Đài, Công giáo, Phật giáo và Phật giáo Hòa Hảo.

  ...xem chi tiết

Trang: 3 / 3 
1   2   3