Ấn phẩm tôn giáo

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Ngài Minh Thiện, Cuộc đời và Đạo nghiệp - Đại Cơ Huờn

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Ngài Minh Thiện, Cuộc đời và Đạo nghiệp - Đại Cơ Huờn
  Đường lối đạo đức của Ngài Minh Thiện đã được đúc kết trong tiêu-ngữ Đạo Minh-Lý gồm ba cương lãnh rút gọn: Bình-Đẳng, Cộng-Tác, Hòa-Ái. Tiêu ngữ này thể hiện đủ cả biểu lý của công-phu tu học. Tác giả Đại Cơ Huờn, môn sanh Minh Lý đã toát lược những nét chính yếu trong Cuộc đời và Đạo nghiệp của vị chơn tu đạo đức này. NXB Tôn giáo 2010.

  ...xem chi tiết

 • Báo Giác Ngộ số 622 - Kỷ niệm 36 năm ra số đầu tiên

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Báo Giác Ngộ số 622 - Kỷ niệm 36 năm ra số đầu tiên
  GNO - Kỷ niệm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2012), nhiều nội dung trong số này đã nhấn mạnh những giai đoạn phát triển của Báo Giác Ngộ trong 36 năm qua.

  ...xem chi tiết

 • Con Đường Hạnh Phúc - Huệ Khải

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Con Đường Hạnh Phúc - Huệ Khải
  CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC của Huệ Khải (Nxb Tôn Giáo, Hà Nội 2011). Sách dày 80 trang 14,5 x 20,5cm và nhiều hình ảnh minh họa con đường đối thoại liên tôn giữa Công Giáo và Cao Đài.

  ...xem chi tiết

 • "Đối thoại liên tôn": Bản tin Hiệp Thông của HĐGM Việt Nam số 67

  2/3/2016 8:53:28 AM
  ``Đối thoại liên tôn``: Bản tin Hiệp Thông của HĐGM Việt Nam số 67
  Để hưởng ứng lời Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI kêu gọi người công giáo trên toàn thế giới “kết hiệp, trong tinh thần, với việc cử hành sự kiện quan trọng này”, Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn Tổng giáo phận TP. HCM đã cùng với Bản tin Hiệp Thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện số chuyên đề về Đối thoại Liên tôn.

  ...xem chi tiết

 • "Lòng Nhân Ái": Giới thiệu TS Nhịp cầu Tâm Giao 5

  2/3/2016 8:53:28 AM
  ``Lòng Nhân Ái``: Giới thiệu TS Nhịp cầu Tâm Giao 5
  Mọi lý tưởng sống đẹp đều bao hàm việc thể hiện tình người với đồng loại... Dù khởi đi từ những nguồn giáo thuyết và niềm tin riêng biệt, tín đồ của mọi tôn giáo đều được mời gọi thực thi từ bi, bác ái, nhân nghĩa để xây dựng vườn hoa Nhân ái cho đời. Nhịp cầu Tâm giao 5 muốn trao đổi cùng quý độc giả về chủ đề “Lòng Nhân ái”, qua sự góp tay chấp bút của quý đạo hữu thuộc các truyền thống Baha’i, Cao Đài, Công giáo, Phật giáo và Phật giáo Hòa Hảo.

  ...xem chi tiết

Trang: 3 / 3 
1   2   3