Đại Đạo Văn Uyển tập Lợi (số 19): Giao cảm

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1448 | Cật nhập lần cuối: 9/30/2016 3:42:40 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Đại Đạo Văn Uyển tập Lợi (số 19): Giao cảm1. ĐẠI ĐẠO VĂN UYỂN tập LỢI (số 19), quý Ba 2016, nhằm mùa thu, mùa trăng Kim Mẫu, mùa hoa cúc vàng. Phạm Văn Liêm diễn tả:

Về yêu hoa cúc mùa thu
Nghe trong cánh gió lời ru nhiệm mầu…
Đầy sân cúc trổ vàng tươi
Màu hoa Kim Mẫu rạng ngời nét thương…

(Màu Hoa Kim Mẫu)

Những dòng thơ ấy gợi ý chúng tôi chọn tranh bìa cho Văn Uyển tập Lợi Bính Thân là tác phẩm sơn dầu vẽ bình hoa cúc vàng rực rỡ của danh họa Claude Monet (1840-1926), cha đẻ trường phái ấn tượng (impressionnisme) bên nước Pháp xa xôi.

2. Quý Hai vừa qua, Chương Trình Chung Tay Ấn Tống Kinh Sách Đại Đạo hân hạnh gởi đến quý đạo hữu tập sách mới của Thượng Giáo Sư Phạm Văn Liêm (Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài), nhan đề HỒNG ÂN TẬN ĐỘ, với ước mong các bậc hướng đạo Cao Đài và những người con áo trắng nặng lòng thương Thầy mến Đạo sẽ quan tâm tìm đọc, suy gẫm. Đó cũng là tâm ý chúng tôi khi ấn tống MỤC ĐÍCH & ĐƯỜNG LỐI CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO (tác giả Đơn Tâm, năm 2013). Xin chớ nghĩ rằng sách ấy của Giáo Sư Liêm chỉ dành riêng cho Hội Thánh Truyền Giáo, hay sách ấy của Đơn Tâm chỉ dành riêng cho Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.

Thưa vâng, chúng ta cứ tạm để danh xưng Truyền Giáo và Cơ Quan qua một bên, hãy nhạy bén chú tâm học hiểu những thánh huấn Kỳ Ba in đủ đầy trong hai tập sách nói trên với ý thức rằng đấy chính là những chương trình, kế sách, giải pháp, biện pháp, đường đi nước bước, v.v… mà Đức Chí Tôn, Phật Mẫu cùng với Tam Giáo, Tam Trấn… từ bi ban trao để giúp chúng ta áp dụng, ngõ hầu thực thi đúng đắn sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nói cách khác, nếu biết rút ra bí quyết tu thân hành đạo được đúc kết trong hai tập sách ấy, tức là chúng ta có sẵn trong tay một CẨM NANG (1) hay BỬU BỐI để hoằng giáo Kỳ Ba đúng theo nguyên lý THIÊN NHÂN HIỆP NHẤT.

3. Trần Dã Sơn, tuổi đời không còn quá xa cái ngưỡng bảy mươi, dẫu hiện nay vẫn đang dưỡng bệnh trên cao nguyên, tác giả Gởi Người Áo Trắng (Nxb Tôn Giáo 2015, quyển 97-1 trong Chương Trình Ấn Tống) nào chịu nguôi lòng yêu thơ. Chúng tôi nhận được bài tứ tuyệt Sa Ngộ Tịnh của anh và đăng trong Văn Uyển tập Lợi (số 19) này với lòng bùi ngùi. Đọc Giải Mã Truyện Tây Du (Nxb Tôn Giáo 2011, quyển 31-2 trong Chương Trình Ấn Tống), chúng ta còn nhớ:

“Sa Tăng là tánh cần cù, nhẫn nại. Tề Thiên mấy bận giận thầy, mấy phen đào nhiệm, từng quay về Thủy Liêm động quê xưa; Bát Giới nào có thua, đã trăm lần ngàn lượt cứ lẻo nhẻo đòi chia của, rồi mạnh ai đường nấy, chàng về cố thổ lấy vợ cho xong. Chỉ riêng có Sa Tăng suốt cuộc hành trình thiên ma bách chiết, vào yêu ra quỷ, một lòng một dạ quảy hành trang tiến tới. Không một lời thối lui. Không một lòng biến đổi. Sa Tăng là hình ảnh của tinh tấn, trì thủ, tâm bất thối chuyển. Dù khó khăn đến đâu, đã quyết rồi, thì cứ đi tới. Khí giới của Sa Tăng vì thế là bảo trượng có đầu dẹp và bén nhọn, để mà dễ dàng găm chặt vào, ghim chặt vào. Chí đã định rồi thì không biến đổi, lòng đã quyết rồi thì chẳng chuyển lay.” (tr. 20-21)

Nhưng… xin chớ nghĩ hôm nay Dã Sơn lấy thơ để ca ngợi Sa Ngộ Tịnh. Thật ra, anh đang nói tới những người áo trắng bé nhỏ với tâm trường thiết thạch dẫu “vai còn gánh nặng”, khi đứng trước những ngổn ngang của cơ đạo và tình đời vẫn “không lùi bước”, cứ bền lòng “một dạ theo Thầy” trong vị thế người con hiếu với Thầy, trung với Đạo.

Xin cầu nguyện những Sa-Ngộ-Tịnh-Kỳ-Ba cùng biết níu nương nhau hướng về ngày thống nhất đạo Cao Đài.

BAN ẤN TỐNG

____________________
Chú thích:

(1) Trước đây chúng ta từng say mê đọc các pho truyện Tàu do Tín Đức Thư Xã ở Sài Gòn xuất bản, hẳn còn nhớ rằng thời xưa các vị tôn sư thần thông quảng đại mỗi khi cho phép đệ tử được xuống núi hành đạo độ đời, đều ban trao cho đồ đệ một cẩm nang (túi gấm). Mỗi khi gặp trở ngại không đủ sức vượt qua, thì đệ tử sẽ mở cẩm nang, liền thấy sư phụ mình đã dặn dò sẵn cách thức thoát ra khỏi bế tắc. Chẳng hạn, Tôn Tẫn khi bị Bàng Quyên mưu hại, không biết thoát thân ra sao, bèn mở túi gấm do sư phụ là Quỷ Cốc Tiên Sinh trao cho, thấy vỏn vẹn một chữ cuồng. Hiểu ý thầy, Tôn Tẫn bèn giả điên, nhờ thế thoát khỏi âm mưu tàn độc của Bàng Quyên.