Học hỏi Phúc âm CN XXIII TN C (Lc 14,25-33) - P.2

Đã xem: 114 | Cật nhập lần cuối: 9/3/2019 2:17:32 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

WTGPSG