Chuyên mục thảo luận trong lễ 19 ngày - Một số các giáo lý và các nguyên lý

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1912 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

NHÂN LOẠI THỐNG NHẤT :

                                                                                                                                                                             Tiếp theo

 

“Hãy trở nên giống như những ngón tay trên cùng một bàn tay, những chi thể của cùng một thân người. Đây là điều mà Ngọn bút Mặc khải đã khuyên nhủ các con.”

                                                                                    (KA, trang 17)

Đức Abdul-Baha cũng đã dạy :

“Trong các Giáo lý của Đức Baha’u’llah có điều dạy về sự thống nhất nhân loại; mọi người là đàn chiên của Thượng Đế và Ngài là Đấng Chăn chiên từ ái. Đấng Chăn chiên này tử tế với tất cả các con chiên, bởi vì tất cả đều do Ngài sáng tạo nên. Tất cả đều do Ngài huấn luyện, nuôi nấng và bảo vệ. Tất nhiên là Đấng Chăn chiên yêu cả đàn chiên, giả sử có những con còn dốt nát, chúng cần được giáo dục; giả sử có những con chiên thơ dại, chúng phải được huấn luyện cho đến lúc trưởng thành. Nếu có những con đau yếu chúng cần được chữa lành. Không thể nào có được sự ghét bỏ hoặc thù nghịch, bởi vì đối với vị lương y thì kẻ dốt nát và kẻ đau yếu đều cần được chữa trị cho lành.”

                                                                                                                                                                 (FWU, trang 29)

Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự thống nhất nhân loại :

“Lạy Thượng Đế của con! Lạy Thượng Đế của con! Xin kết hợp tâm hồn các tôi tớ Ngài và mặc khải cho họ biết mục đích vĩ đại của Ngài. Mong rằng họ sống theo điều răn của Ngài và tuân giữ luật pháp Ngài. Lạy Thượng Đế, xin giúp họ trong các nỗ lực của họ và ban cho họ sức mạnh để phụng sự Ngài. Lạy Thượng Đế, xin đừng bỏ rơi họ, nhưng hướng dẫn bước chân họ bằng ánh sáng tri thức của Ngài và làm hân hoan tâm hồn họ bằng tình yêu của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Cứu Giúp và là Đấng Thượng Đế của họ.”

                                                                                                                                                                  (Đức Baha’u’llah, BP, trang 11)

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN :

1. Ngài đã khuyên nhủ chúng ta điều gì?

2. Đức Abdul-Baha cũng dạy chúng ta như thế nào?

3. Từ lời dạy đó chúng ta làm gì để thực hiện những lời dạy của Đức Abdul-Baha?

 

Thư Tháng Baha’i, số 161 (2012), tr. 28-29.