Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.12

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1458 | Cật nhập lần cuối: 7/24/2017 9:32:33 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu.

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.12182. Các ngươi hãy đắm mình trong đại dương ngôn từ của Ta, để khám phá những điều bí ẩn của nó, và tìm được tất cả những châu ngọc của sự khôn ngoan ẩn tàng dưới đáy sâu của nó. Hãy lưu ý để các ngươi khỏi do dự trong quyết tâm chấp nhận chân lý Chánh Đạo này - một nền Chánh Đạo qua đó các tiềm năng uy lực của Thượng Đế đã được mặc khải và quyền uy của Ngài được thiết lập. Với gương mặt rực sáng niềm vui, các ngươi hãy mau hướng về Ngài. Đây là nền Chánh Đạo bất biến của Thượng Đế, trường tồn trong quá khứ, trường tồn trong tương lai. Ai chịu tìm kiếm thì sẽ gặp. Đối với kẻ không chịu tìm kiếm, họ phải biết rằng Thượng Đế là Đấng Tự tồn, ở trên mọi nhu cầu của chúng sinh Ngài.

183. Hãy nghe: Đây là cái Cân không sai lệch mà Bàn tay Thượng Đế đang nắm giữ, trong đó tất cả những kẻ sinh sống trên trời và tất cả những kẻ sinh sống dưới đất đang được cân lường, và số mệnh của họ đang được minh định, ước gì các ngươi là những kẻ tin tưởng và chấp nhận chân lý này. Hãy nghe: Đây là Chứng cớ Tối Đại, nhờ nó mà giá trị của mọi bằng chứng suốt các thời đại đã được xác định, giá mà các ngươi biết xác tín. Hãy nghe: Nhờ nó kẻ nghèo được làm cho giàu, kẻ học thức được soi sáng thêm, và những kẻ tìm kiếm được giúp đỡ để vươn lên tới sự hiện diện của Thượng Đế. Hãy lưu ý kẻo các ngươi biến nó thành nguyên nhân của sự bất hòa với nhau. Hãy đặt đức tin cho thật vững chắc nơi Chánh Đạo của Chúa các ngươi, Đấng Đại hùng, Đấng Từ ái, như là ngọn núi không gì dời đổi được.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 248 (tr. 42-43)