Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.14

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1186 | Cật nhập lần cuối: 10/13/2017 9:35:29 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu.

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.14185. Đây là lời khuyến giáo của Thượng Đế; ngươi hãy lưu tâm! Đây là ân huệ của Thượng Đế; ngươi hãy nhận lấy! Đây là Lời phán của Thượng Đế; ngươi hãy thấu hiểu! Đây là Kho tàng của Thượng Đế; phải chi ngươi có thể thức ngộ!

186. Đây là quyển Thánh kinh đã trở thành ngọn Đèn của Đấng Hằng hữu đối với thế giới, đã thành con Đường thẳng không lệch hướng của Ngài giữa các dân tộc trên trái đất. Hãy nghe: Đây là Bình minh Tri thức thiêng liêng, giá mà các ngươi hiểu, và là nơi Xuất phát những điều răn của Thượng Đế, giá mà các ngươi thức ngộ.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 250 (tr. 51)