Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.15

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1183 | Cật nhập lần cuối: 11/29/2017 10:58:13 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.15187. Đừng bắt con vật mang nặng quá sức nó. Quả thực, Chúng Ta đã cấm sự đối xử như thế bằng điều cấm nghiêm khắc nhất trong Thánh kinh. Các ngươi hãy là hiện thân của sự công bình và chính trực giữa toàn thể tạo vật.

188. Nếu kẻ nào vô ý lấy đi mạng sống của người khác, kẻ ấy phải trả cho gia đình người chết một khoản bồi thường là một trăm mithqal vàng. Các ngươi hãy tuân giữ điều được truyền phán cho các ngươi trong Kinh bản này, và chớ làm những kẻ vượt quá giới hạn.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 251 (tr. 42)