Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.4

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1844 | Cật nhập lần cuối: 2/9/2017 8:55:02 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.4162. Nếu Ngài truyền phán là hợp pháp điều gì từ xa xưa đã bị cấm đoán, và ngăn cấm điều gì mà mọi thời đại đã coi là hợp pháp, thì không một ai được quyền chất vấn thẩm quyền của Ngài. Kẻ nào còn do dự, dù trong khoảnh khắc thật ngắn ngủi, cũng sẽ bị coi như kẻ phạm tội.

163. Kẻ nào không nhận biết sự thật căn bản và cao cả này, và không đạt được cương vị tôn quí nhất này, thì những ngọn gió hoài nghi sẽ làm cho y xao xuyến, và những lời lẽ của kẻ bất nghĩa sẽ khiến linh hồn y xao lãng. Người nào nhận biết nguyên lý này sẽ được ban cho sự vững tâm hoàn hảo nhất. Tất cả danh dự dành cho cương vị toàn vinh này mà mọi Kinh bản tôn quí đều nhắc nhở tới. Đó là giáo lý mà Đấng Thượng Đế đã ban cho các ngươi, giáo lý sẽ giải thoát các ngươi khỏi mọi sự hoài nghi và bối rối, và sẽ giúp các ngươi đạt tới sự giải thoát trong cả đời này và đời sau.

Quả thực, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Từ bi. Ngài chính là Đấng đã phái xuống các Đấng Sứ giả và ban cho các Thánh kinh để công bố “Không có Đấng nào khác ngoài Ta là Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn trí”.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 237 (tr. 29-30)