Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.3

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1835 | Cật nhập lần cuối: 2/9/2017 8:55:31 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu

160. Các ngươi hãy vận động cho sự phát triển những thành phố của Thượng Đế và những đất nước của Ngài, và tôn vinh Ngài ở những nơi ấy bằng giọng tươi vui của những người được Ngài sủng ái. Quả thật, tâm hồn con người được mở mang nhờ uy lực của lưỡi, còn nhà cửa và đô thị thì được dựng lên nhờ bàn tay và các phương tiện khác. Chúng Ta đã ấn định cho mỗi mục đích đều có một phương tiện để hoàn thành; các ngươi hãy biết vận dụng điều ấy, và đặt trọn niềm tin và sự trông cậy nơi Thượng Đế, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

161. Phúc thay cho người nào nhận biết đức tin của mình nơi Thượng Đế và nơi các dấu hiệu của Ngài, và hiểu biết rằng “Ngài không bị chất vấn về các hành động của Ngài”. Thượng Đế đã khiến sự hiểu biết như thế thành vật tô điểm của mọi tín ngưỡng và chính là nền tảng của tín ngưỡng. Sự chấp nhận mọi hành vi thiện ích tùy thuộc nơi nền tảng đó. Mắt các ngươi hãy dán chặt vào đó, để cho lời xì xào của kẻ phản nghịch không thể khiến các ngươi vấp ngã.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 236 (tr. 45)