Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.5

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1797 | Cật nhập lần cuối: 2/9/2017 8:53:46 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu

164. Hỡi vùng đất tên là Kaf và Ra! (*) (176). Quả thực, Chúng Ta thấy ngươi ở trong trạng thái làm buồn lòng Thượng Đế, và thấy từ ngươi nảy sinh điều mà không ai hiểu được ngoại trừ Thượng Đế, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác; và Chúng Ta thấy điều xuất phát từ nơi ngươi một cách kín đáo nhưng xú uế (177). Tri thức về mọi sự ở trong Ta đã được ghi trong Kinh bản trong sáng. Chớ phiền muộn về điều xảy đến cho ngươi. Không bao lâu nữa Thượng Đế sẽ dấy lên trong ngươi những người được phú bẩm lòng quả cảm hùng mạnh, là những người sẽ tôn vinh Danh Ta một cách kiên định đến nỗi họ không bị ngăn trở bởi ác ý của các tu sĩ, hoặc bị kéo lui bởi lời bóng gió của những kẻ gieo rắc hoài nghi. Họ sẽ nhìn thấy Thượng Đế bằng chính mắt họ, và họ đem lại sự thắng lợi cho Ngài bằng chính mạng sống của họ. Quả thực, đây là những người kiên định.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 238 (tr. 28-29)

__________________________
Chú thích:
(*)
Kirmal

(176) Hỡi vùng đất tên là Kaf và Ra! 164 Kaf và Ra là hai phụ âm đầu của Kirman, tên của một thành phố và tỉnh của Iran.

(177) Chúng Ta thấy điều xuất phát từ nơi ngươi một cách kín đáo nhưng xú uế. 164 Đoạn này nhắc tới những âm mưu của một nhóm Azali, những kẻ theo Mirza-Yahya (xem chú thích 190), liên hệ với thành phố Kirman. Những kẻ đó gồm có Mulla Jafar, con của ông ta là Shayk-Ahmad-i-Ruhi, và Mirza Aqa Khan-i-Kirmani (cả hai đều là con rể của Mirza Yahya), và cả Mirza Ahmad-i-Kirmani. Họ không những tìm cách phá hoại Chánh Đạo mà còn dây vào những âm mưu chính trị dẫn tới vụ ám sát Nasirid-Din Shah.