Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.2

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2129 | Cật nhập lần cuối: 2/9/2017 8:55:58 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu


68. Nếu có sự oán giận hoặc ác cảm xảy ra giữa chồng và vợ, người chồng không được li dị vợ mà phải giữ sự kiên nhẫn suốt thời gian một năm trọn (100), để may ra hương thơm tình cảm có thể hồi phục giữa hai người. Nếu hết thời gian này, mà tình yêu của họ không phục hồi, thì họ được phép li dị. Quả thực, đức minh triết của Thượng Đế bao trùm vạn vật. Trong một Kinh bản được Ngòi bút phán lệnh của Ngài ghi chép, Đấng Chúa đã cấm lối hành động cũ khi ngươi li dị một người đàn bà tới ba lần (101). Ngài làm điều này như một ân huệ về phía Ngài, để các ngươi có thể được kể trong số những người biết tạ ơn. Người chồng đã li dị vợ, mỗi tháng trôi qua, có thể tái kết hôn với nàng, khi có tình cảm và sự ưng thuận với nhau, miễn là nàng chưa lấy chồng khác. Nếu nàng đã kết hôn, và do cuộc hôn nhân mới ấy, sự li dị đã khẳng định và vấn đề đã kết thúc, trừ khi rõ ràng là hoàn cảnh của nàng thay đổi (102). Chỉ dụ đã được ghi như thế một cách uy nghiêm trong Kinh bản vinh quang này bởi Ngài là chốn Bình minh của Đấng Mỹ lệ.

------------------------------------------------

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan như dưới đây:

(100) Nếu có sự oán giận hoặc ác cảm xảy ra giữa chồng và vợ, người chồng không được ly dị vợ và phải giữ sự kiên nhẫn suốt thời gian một năm trọn

Việc ly dị bị lên án nặng nề trong giáo lý Baha’i. Tuy nhiên, nếu sự oán giận hoặc ác cảm nảy sinh giữa đôi vợ chồng, thì sự ly dị được cho phép sau thời gian trọn một năm. Trong thời gian ẩn nhẫn này, người chồng phải chu cấp tài chính cho vợ và con, và đôi vợ chồng phải cố gắng hòa giải sự dị biệt. Đức Shoghi Effendi khẳng định rằng vợ và chồng “đều có quyền bằng nhau trong việc xin ly dị” mỗi khi một trong hai người “cảm thấy tuyệt đối cần phải làm như thế”.

Trong phần Vấn và Đáp, Đức Baha’u’llah nêu rõ một số vấn đề về năm chờ đợi, việc tuân giữ (Vấn và Đáp 12), việc xác định ngày bắt đầu (Vấn và Đáp 19 và 40), những điều kiện hòa giải (Vấn và Đáp 38), vai trò của các nhân chứng và của Tòa Công lý Địa phương (Vấn và Đáp 73 và 98). Về các nhân chứng, Tòa Công lý Quốc tế đã minh giải rõ rằng trong lúc này nhiệm vụ các nhân chứng trong các vụ ly dị do các Hội đồng Tinh thần phụ trách. Các điều khoản chi tiết của luật Baha’i về ly dị được tóm tắt trong Khái yếu và Pháp điển, đoạn IV. C. 2. a-i.

(101) Đấng Chúa đã cấm ...lối hành động cũ khi ngươi ly dị một người đàn bà tới ba lần.

Điều này liên hệ tới luật Hồi giáo nêu trong Kinh Quran qui định rằng trong một số hoàn cảnh nhất định người đàn ông không thể tái kết hôn với người vợ đã ly dị của mình trừ khi người ấy đã kết hôn với người khác và đã ly dị. Đức Baha’u’llah xác định rằng tập tục này bị cấm trong Kitab-i-Aqdas (Vấn và Đáp 31).

(102) Người chồng đã ly dị vợ, mỗi tháng trôi qua, có thể tái kết hôn với nàng, khi có tình cảm và sự ưng thuận với nhau, miễn là nàng chưa lấy chồng khác... trừ khi, rõ ràng là hoàn cảnh của nàng thay đổi.

Trong một bức thư viết theo lệnh Ngài, Đức Shoghi Effendi dạy rằng chủ ý về “mỗi tháng trôi qua” là không xác định giới hạn, và rằng đôi vợ chồng ly dị có thể tái kết hôn bất cứ lúc nào sau khi ly dị, miễn là không ai trong hai người đã kết hôn với một người khác.

-----------------------------------------------

Và các Chú thích khác cũng như phần Vấn và Đáp chúng ta sẽ tìm hiểu sau này.


Thư tháng Baha'i, số 181 (tr. 27-29)