Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.8

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1687 | Cật nhập lần cuối: 2/8/2017 5:22:11 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu

168. Quả thực, Chúng Ta thấy giữa các ngươi có người cầm lấy Thánh kinh của Thượng Đế và rút ra từ đó những bằng chứng và lý lẽ để chống lại Chúa của y, cũng giống như tín đồ của mọi tôn giáo khác tìm những lý lẽ trong Thánh kinh của họ để chối bỏ Ngài là Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn. Hãy nhớ: Thượng Đế, Đấng Chân chính, làm chứng cho Ta rằng các Thánh thư trên thế giới hoặc tất cả các sách và các văn phẩm hiện có, trong Ngày này, không chứng minh được điều gì cho các ngươi nếu không có Thánh kinh Sống này, là Đấng công bố giữa lòng tạo vật rằng: “Quả thực, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ta, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí”.

169. Hỡi quần hội các bậc tu hành! Hãy lưu ý đừng để các ngươi trở thành nguyên do của sự xung đột trong xứ, như các ngươi đã là nguyên do của sự chống đối Chánh Đạo vào những ngày Đạo mới xuất hiện. Hãy tập hợp dân chúng quanh Ngôi Lời này, là Đấng đã khiến cho sỏi đá cũng phải cất cao giọng, rằng: “Vương quốc thuộc về Thượng Đế, là nơi xuất phát mọi dấu hiệu!” Bởi hồng ân của Ngài, Đấng Chúa của các ngươi đã khuyên các ngươi như thế; quả thực, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Khoan dung.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.8

Thư tháng Baha'i, số 241 (tr. 33-34)