Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i VN tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2331 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Đạo Baha’i là tôn giáo độc thần (Thượng đế). Chủ trương của đạo là thay thế những xung đột hận thù và mâu thuẫn giữa các quốc gia, dân tộc và tôn giáo bằng sự thân ái, cảm thông và hợp tác, xóa bỏ sự đói nghèo và sự tích lũy tài sản quá lớn.


Hiện nay, đạo Bahai’i tại Việt Nam có khoảng hơn 7.000 tín đồ, phân bố ở 45 tỉnh, thành phố. Ngày 15.10.2012, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn, cùng đi trong đoàn có ông Dương Văn Khá, Vụ trưởng Vụ Các Tôn giáo khác và ông Lê Hồng Phúc – Phó Trưởng Ban Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh đã tới thăm Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.


Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i VN tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ

 

Ông Nguyễn Đình Thỏa, Tổng thư ký và các ủy viên Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tiếp đoàn.

 

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Phạm Dũng khẳng định: trong những năm gần đây, Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; vận động tín đồ tham gia tích cực chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Các tín đồ đạo Baha’i Việt Nam phần lớn thuộc tầng lớp trí thức, vì vậy nhận thức và hoạt động tu tập luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Ông Phạm Dũng cũng đề nghị Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam ngoài việc phổ biến giáo lý, giáo luật thì cần giúp đỡ và tạo điều kiện cho các tín đồ phát triển kinh tế.


Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i VN tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ

 

Ông Nguyễn Đình Thỏa - Tổng thư ký Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam thay mặt cho cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh đối với Cộng đồng tín đồ tôn giáo Baha’i Việt Nam trong thời gian qua.


Hiện nay văn phòng của Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam đang thuê nhà của tín đồ. Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam mong muốn và đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho một địa điểm phù hợp làm văn phòng cho Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam hoạt động.Thúy Hường

Nguồn: btgcp.gov.vn