Kinh cầu nguyện bắt buộc hằng ngày

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1598 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Kinh cầu nguyện bắt buộc hằng ngày có ba bản….Người tín đồ hoàn toàn tự do lựa chọn bất cứ bản nào trong ba bản này, nhưng bắt buộc phải đọc một bản và theo sát hướng dẫn cụ thể cho mỗi bản ấy.”

 

-Trích thư viết theo lệnh Đức Shoghi Effendi-

 

“Về ‘sáng’, ‘trưa’ và ‘tối’ nêu trong các Bản kinh Cầu nguyện Bắt buộc có nghĩa là các khoảng thời gian giữa mặt trời mọc và trưa, giữa trưa và mặt trời lặn, và từ mặt trời lặn đến hai tiếng đồng hồ sau mặt trời lặn.”

 

-Khái yếu và Pháp điển Kinh Aqdas, tr. 36-

 

 

BẢN KINH CẦU NGUYỆN BẮT BUỘC (ngắn nhất)

Đọc một lần trong 24 giờ, vào buổi trưa


Lạy Thượng Đế của con, con xin chứng nhận rằng Ngài đã tạo nên con để hiểu biết Ngài và tôn thờ Ngài. Con xin thú nhận, ngay lúc này, con thật là bất lực trước uy lực của Ngài, và nghèo nàn trước sự phong phú của Ngài.


Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

Đức Baha’u’llah

 

 

BẢN KINH CẦU NGUYỆN BẮT BUỘC (dài trung bình)

Đọc hằng ngày, vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối

 

(Ai muốn cầu nguyện, hãy rửa tay, và trong khi rửa tay hãy đọc:)

 

Lạy Thượng Đế của con, xin ban sức mạnh cho bàn tay con để bàn tay đó có thể cầm Thánh kinh của Ngài với sự quyết tâm dũng mãnh đến nỗi tất cả những đạo quân trên thế giới đều bất lực đối với bàn tay đó. Xin che chở cho bàn tay đó khỏi cầm phải vật gì không xứng đáng. Quả thực, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng.

 

(Trong khi rửa mặt, hãy đọc:)

 

Lạy Thượng Đế của con, con đã hướng mặt con về Ngài! Xin lấy ánh sáng thiên nhan của Ngài soi sáng mặt con và xin ngăn nó khỏi quay về bất cứ ai khác ngoài Ngài.

 

(Đứng thẳng, mặt hướng về Qiblih - Điểm Thờ phượng, tức Bahji, Akka - và đọc:)

 

Thượng Đế làm chứng cho con rằng ngoài Ngài không có ai khác là Thượng Đế. Các Vương quốc của Mặc Khải và của tạo vật đều thuộc về Ngài. Sự thực, Ngài đã khai sinh ra Đấng Hừng đông Mặc khải, Đấng giảng dạy trên núi Sinai, Đấng soi sáng chân trời tối cao, Đấng biểu dương Cây Liên Hoa mà không tinh thần nào vượt qua được, Đấng truyền lời kêu gọi này đến tất cả những ai ở trên trời và ở trên trái đất: “Kìa hãy trông! Đấng Sở hữu tất cả vạn vật đã đến. Bầu trời và trái đất, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thượng Đế, Đấng Vua của mọi người, Đấng Tôn sư trên ngôi thiên thượng và trên thế gian này!”

 

(Rồi khom mình xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối, và đọc:)

 

Ngài vô cùng cao cả, vượt lên trên sự tán tụng của con và sự tán tụng của bất cứ ai khác, vượt lên trên sự mô tả của con và sự mô tả của tất cả cư dân ở trên trời và trên trái đất!

 

(Đứng thẳng, hai bàn tay mở rộng, lòng bàn tay đưa lên ngang mặt và đọc:)

 

Lạy Thượng Đế của con, xin đừng làm thất vọng kẻ đã vươn đôi bàn tay khẩn cầu, bấu víu tà áo bác ái và ân phúc của Ngài, lạy Ngài là Đấng Bác ái Nhất trong tất cả những Đấng Bác ái.

 

(Rồi ngồi xuống và đọc:)

 

Con xin chứng nhận sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài. Con xin chứng nhận rằng Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Sự thực, Ngài mặc khải Chánh Đạo của Ngài, Ngài thiết lập Giao ước mà Ngài đã hứa và mở rộng cửa thiên ân Ngài cho tất cả cư dân của cõi trời và cõi đất. Xin ban phước lành và sự bình an, sự giải thoát và vinh quang cho những kẻ thân yêu của Ngài, để cho những đổi thay và những biến chuyển của trần thế không cản trở nổi họ quay mặt về với Ngài và cho những người đã hy sinh tất cả với hy vọng đạt tới những điều thuộc về Ngài. Sự thực, Ngài là Đấng đời đời tha thứ, Đấng Thượng Đế hoàn toàn từ bi.

 

(Thay vì đọc đoạn kinh dài kể trên, có thể ngồi đọc lời sau đây:)

 

Thượng Đế chứng nhận rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

 

(Hoặc có thể ngồi và đọc:)

           

Con xin làm chứng về sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài; con xin làm chứng rằng Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài.


Đức Baha’u’llah


Nguồn: bahai.org.vn