Các đạo giáo khác

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Lược sử Đức Tông Sư Minh Trí

  6/27/2022 11:42:36 AM
  Lược sử Đức Tông Sư Minh Trí

  Đức Minh Trí sanh năm Bính Tuất (1886) tại xã Tân Mỹ, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc. Tộc danh của Ngài là Nguyễn Văn Bồng, thứ bảy, con của Đức Ông Nguyễn Văn Bình và Đức Bà Nguyễn Thị An.

  ...xem chi tiết

 • Minh Lý Đạo

  1/8/2021 3:48:18 PM
  Minh Lý Đạo

  Minh Lý Đạo hay Đạo Minh Lý, nói tắt là Minh Lý, là một Chi trong Ngũ Chi Minh Đạo. Ngũ Chi Minh Đạo gồm: Minh Sư, Minh Đường, Minh Lý, Minh Thiện, Minh Tân.

  ...xem chi tiết

 • Thần Đạo (2)

  4/30/2016 8:20:11 AM
  Thần Đạo (2)

  Từ ngữ “Thần đạo quốc giáo” đã được ‘nặn’ ra trong “Sách hướng dẫn Thần đạo” năm 1945 để phân biệt sự can dự của chính quyền Nhật Bản vào công việc của tôn giáo với những mối quan tâm tôn giáo của người Nhật Bản...

  ...xem chi tiết

 • Thần Đạo (1)

  4/27/2016 9:59:36 PM
  Thần Đạo (1)

  Kể từ ít nhất vài thế kỷ trước Công nguyên, người Nhật đã biết đến sự hiện diện linh thiêng và quyền năng của nhiều thần minh được gọi là kami, “Đấng Tôi Cao, Chí Tôn.”

  ...xem chi tiết

 • Đôi nét về Ðạo Bửu Sơn Kỳ Hương

  3/2/2016 8:18:12 AM
  Đôi nét về Ðạo Bửu Sơn Kỳ Hương

  Người sáng lập ra đạo Bửu Sơn Kỳ Hương là ông Đoàn Minh Huyên, đạo hiệu Giác Linh, sinh năm 1807 ở tỉnh Sa Đéc trong một gia đình nông dân. Ông lập đạo từ năm 1849, lúc ông đã ngoài 40 tuổi và nơi truyền đạo đầu tiên là đình làng Kiển Thạnh, tỉnh Long Xuyên.

  ...xem chi tiết

 • Khái lược về lịch sử và tư tưởng của Đạo Sikh (2)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Khái lược về lịch sử và tư tưởng của Đạo Sikh (2)
  Là một cộng đồng lớn đã cải cách trong Ấn Độ giáo, giáo lý của đạo Sikh ít nhiều có những điểm gần giống với tư tưởng Ấn giáo, chẳng hạn như những khái niệm về luân hồi (samsara) và nghiệp báo (karma)...

  ...xem chi tiết

 • Khái lược về lịch sử và tư tưởng của Đạo Sikh (1)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Khái lược về lịch sử và tư tưởng của Đạo Sikh (1)
  Đạo Sikh là một tôn giáo cải cách ra đời vào đầu thế kỷ thứ XVI ở vùng Penjap miền Bắc Ấn Độ. Tôn giáo này có ảnh hưởng lớn ở Ấn Độ, nhưng sự hiểu biết về nó còn rất hạn chế ở Việt Nam...

  ...xem chi tiết

 • Khái lược về lịch sử và tư tưởng của Đạo Sikh (2)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Khái lược về lịch sử và tư tưởng của Đạo Sikh (2)
  Là một cộng đồng lớn đã cải cách trong Ấn Độ giáo, giáo lý của đạo Sikh ít nhiều có những điểm gần giống với tư tưởng Ấn giáo, chẳng hạn như những khái niệm về luân hồi (samsara) và nghiệp báo (karma)...

  ...xem chi tiết

 • Khái lược về lịch sử và tư tưởng của Đạo Sikh (1)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Khái lược về lịch sử và tư tưởng của Đạo Sikh (1)
  Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu khái lược về đạo Sikh, ra đời ở Ấn Độ vào đầu thế kỷ XVI, mà sự hiểu biết về nó còn rất hạn chế ở nước ta...

  ...xem chi tiết

 • Ban Thanh Thiếu Nhi Minh lý Thánh Hội tổng kết cuối năm

  3/7/2016 2:16:03 PM
  Ban Thanh Thiếu Nhi Minh lý Thánh Hội tổng kết cuối năm

  Ban quản trị của Thánh Hội rất quan tâm tới những mầm xanh tương lai của Hội Thánh, như lời vị Tổng lý Tường Định nhắn nhủ với Thiếu Nhi: “các con là tương lai của đất nước và của Hội Thánh vì vậy phải ráng học văn hóa cho giỏi cũng như đến đây sinh hoạt, học tập về đạo để trở người có ích…”

  ...xem chi tiết

 • Giới thiệu về Ngũ chi Minh đạo và Minh sư đạo tại Việt Nam

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Giới thiệu về Ngũ chi Minh đạo và Minh sư đạo tại Việt Nam
  Đó là 5 ngành đạo cùng gốc với Minh Sư gồm: Minh Sư, Minh Lý, Minh Đường, Minh Thiện, Minh Tân. Minh Sư có nguồn gốc từ môn phái Phật Đường của Phật giáo Thiền tông Trung Quốc; sau đời Tổ Huệ Năng, Phật giáo Thiền tông Trung Quốc bị đình đốn, đến cuối thế kỷ thứ VIII được Đạo Nhất và Bạch Ngọc chấn hưng với tên gọi: Phật Đường.

  ...xem chi tiết

 • Minh Lý đạo –Tam tông miếu: tự tu, tự độ hướng tới một xã hội hòa bình, an lạc

  3/7/2016 2:21:24 PM
  Minh Lý đạo –Tam tông miếu: tự tu, tự độ hướng tới một xã hội hòa bình, an lạc

  Đầu những năm 1920, một số công chức, viên chức ở Sài Gòn đã tập hợp nhau cùng nghiên cứu, tìm hiểu về giáo lý của tam giáo: Thích – Lão – Nho. Ông Âu Kiệt Lâm, pháp danh Minh Chánh cùng một số thân hữu mua sách từ Pháp nghiên cứu về nhân điện.

  ...xem chi tiết

 • Nói về cái Tâm - Định Pháp Minh Thiện

  3/7/2016 2:28:01 PM
  Nói về cái Tâm - Định Pháp Minh Thiện

  Tuy là tâm có lúc phóng tứ mà bổn thể của nó chưa từng không tồn tại, là nhờ ta biết tồn (cầm giữ) đó thôi. Tuy là tâm có lúc bị che khuất, mà bổn thể của nó chưa từng không sáng suốt, là nhờ ta biết sát (xét đoán) đó thôi.

  ...xem chi tiết

 • Bài phát biểu nhân 90 năm Minh Lý Đạo Khai - Đạo trưởng Đại Bác

  3/7/2016 3:06:06 PM
  Bài phát biểu nhân 90 năm Minh Lý Đạo Khai - Đạo trưởng Đại Bác

  Hôm nay, chúng tôi Minh Lý môn sanh tề tựu tại Thánh Sở để thiết lễ kỷ niệm Minh lý Đạo Khai năm thứ 90, cũng để ghi nhớ ngày đầu tiền chư Tiên Phật ban hiệu đạo Minh Lý và cho bài Tặng Thiên Đế.

  ...xem chi tiết

 • Thiệp mời Lễ kỷ niệm 90 năm Minh Lý Đạo Khai

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Thiệp mời Lễ kỷ niệm 90 năm Minh Lý Đạo Khai
  Ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày Thứ hia 07-01-2013m chúng tôi thiết lễ kỷ niệm năm thứ 90 ngày Minh Lý Đạo Khai tại Tam Tông Miếu....

  ...xem chi tiết

 • HNLT 2012: Lời nguyện của Đại diện Minh Lý Thánh Hội

  3/7/2016 3:10:28 PM
  HNLT 2012: Lời nguyện của Đại diện Minh Lý Thánh Hội

  Sau đây là Lời nguyện của Đại diện Minh Lý Thánh Hội trong Ngày Hội ngộ Liên tôn “Cùng nhau vượt qua khổ đau” tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Tp.HCM.

  ...xem chi tiết

 • Huyền Cơ

  3/7/2016 3:12:47 PM
  Huyền Cơ

  Huyền cơ là gì? Có khác với thần cơ ra sao? Tuy cũng là Thần Tiên giáng dạy, mà phương pháp dùng chỉ truyền có khác. Theo thần cơ, Thần Tiên mượn tay của đồng tử, người phàm, mà viết ra. Có khi dùng cơ, có khi chấp bút.

  ...xem chi tiết

 • Bài tham luận của BTS đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nhân kỷ niệm lần 73 Ngày Khai Đạo PG Hòa Hảo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài tham luận của BTS đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nhân kỷ niệm lần 73 Ngày Khai Đạo PG Hòa Hảo
  Thầy Tổ ra đời đánh chuông trí, khai đèn huệ sáng soi ba cõi vô thượng thậm thâm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, dìu dắt nhơn sanh sang bờ giác ngộ, đèn sáng bởi khêu, chuông kêu nhờ người đánh, hôm nay nhân ngày đại lễ 73 năm khai sáng mối đạo, tất cả toàn thể tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương – Phật giáo Hòa Hảo thương yêu...

  ...xem chi tiết

 • Chữ Tu

  3/7/2016 3:21:11 PM
  Chữ Tu

  Chữ tu xưa nay ai cũng biết và cũng hằng định nghĩa khá nhiều trên kinh điển, báo chí và khảo luận, nhưng có mấy ai đặt vài câu hỏi. Thí dụ: 1. Tu cho ai? 2. Tu để làm gì? 3. Nếu không tu thì có sao không? 1. TU CHO AI?

  ...xem chi tiết

 • Quyết định công nhận đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Quyết định công nhận đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa
  Ngày 27.7.2010, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa theo quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 16.6.2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, được hoạt động theo pháp luật Nhà nước Việt Nam.

  ...xem chi tiết

 • Ðôi nét về Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Ðôi nét về Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa
  Pháp môn tu hành của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là: Trì niệm theo Thiền tông; Xử sự theo Nho giáo; Luyện tinh, khí, thần theo Lão giáo;Ấn quyết, thần chú theo Mật tông.

  ...xem chi tiết

 • Qua cầu - Đức Vạn Hạnh Thiền Sư

  3/7/2016 3:20:54 PM
  Qua cầu - Đức Vạn Hạnh Thiền Sư

  Một kiếp tạm, than ôi quá ngắn, Sự vui buồn ngày tháng biết bao, Những điều đủ thiếu ra vào, Thăng trầm bĩ thới ai nào biết đâu!

  ...xem chi tiết

 • Bài giảng của Ngài Minh Thiện (5) : Khai Mạc Lễ Lạc Thành Bác Nhã Tịnh Đường

  3/7/2016 3:24:24 PM
  Bài giảng của Ngài Minh Thiện (5) : Khai Mạc Lễ Lạc Thành Bác Nhã Tịnh Đường

  Chúng tôi rất hân hạnh đặng tiếp xúc với chư quý vị hôm nay. Nhân dịp may mắn nầy, cùng chư quý vị xin trình bày công trình xây cất Bác Nhã Tịnh Đường và lý do Bác Nhã Tịnh Đường thuộc về Hội Tam Tông Miếu của Minh Lý Đạo...

  ...xem chi tiết

 • Bài giảng của Ngài Minh Thiện (4): Hòa đồng các tôn giáo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài giảng của Ngài Minh Thiện (4): Hòa đồng các tôn giáo
  Hôm nay, chúng tôi Minh Lý môn sanh có mặt tại chùa để thiết lễ cúng kỷ niệm Minh Lý Đạo khai, nghĩa là: nhắc nhở, ghi nhớ ngày đầu tiên mà Tam Giáo Đạo Chủ giáng cơ ban hiệu Đạo Minh Lý và cho kinh lần thứ nhứt là bài Tặng Ngọc Đế, mà chúng tôi làm kinh đọc hằng ngày. Đạo Minh Lý khai từ năm Giáp Tý (dương lịch là năm 1924). Từ năm Giáp Tý cho đến năm nay là năm Đinh Mùi (1967), Đạo Minh Lý đã trải qua một thời gian là 44 năm. Vậy lễ kỷ niệm nầy là kỷ niệm năm thứ 45...

  ...xem chi tiết

 • Bài giảng của Ngài Minh Thiện (3): Ngũ Chi Đại Đạo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài giảng của Ngài Minh Thiện (3): Ngũ Chi Đại Đạo
  Tôi là người Minh Lý Đạo, thay mặt chùa Tam Tông Miếu, vinh hạnh đặng ông Chánh Hội Trưởng mời đến dự lễ khánh thành trùng tu Thánh Miếu hôm nay. Để giãi bày một vài ý kiến đạo đức, ngõ hầu chung vui cùng nhau trong buổi lễ long trọng nầy, ông muốn tôi nói về Ngũ Chi Đại Đạo. Trước khi luận về Ngũ Chi Đại Đạo, tôi xin giải thích đại lược nghĩa hai chữ Đại Đạo...

  ...xem chi tiết

 • Bài giảng của Ngài Minh Thiện (2): Sự tích Khai Đạo Minh Lý

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài giảng của Ngài Minh Thiện (2): Sự tích Khai Đạo Minh Lý
  Đạo Minh Lý khai từ năm Giáp Tý (dương lịch là năm 1924). Từ năm Giáp Tý (1924) cho tới năm nay là năm Quý Mão (1963), đạo Minh Lý đã trải qua một thời gian là 39 năm. Vậy lễ kỷ niệm nầy là lễ kỷ niệm năm thứ 40. Chúng tôi rất hân hạnh đặng thấy chư quý ông, chư quý bà nhân lễ kỷ niệm có lòng đến hộ niệm cho chúng tôi ngày hôm nay...

  ...xem chi tiết

 • Bài giảng của Ngài Minh Thiện (1): Nhơn đạo và Thiên Đạo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài giảng của Ngài Minh Thiện (1): Nhơn đạo và Thiên Đạo
  Đạo Minh Lý khai vào ngày 26 tháng 11 năm Giáp Tý, theo dương lịch là 22 tháng Chạp năm 1924. Tới nay là tháng 11 năm Ất Mùi, theo dương lịch là năm 1956, Đạo Minh Lý đã tồn tại và trải qua một thời gian là 31 năm rồi. Trên nói Đạo Minh Lý khai vào ngày 26. Kỳ thiệt, nói ngày 27 đúng hơn. Tại sao?

  ...xem chi tiết

 • Bố cáo xây dựng Thánh miếu Minh Lý Đạo tại Long An

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bố cáo xây dựng Thánh miếu Minh Lý Đạo tại Long An
  Thánh miếu Long An phải được xây dựng có hình thể đạo pháp theo thuyết Tam Ngũ Nhứt. Hình thức kiến trúc nầy đã được Ơn Trên giảng dạy và Ân sư của chúng tôi là Ngài Minh Thiện (đắc quả vị Bác Nhã Thiền Sư – Tam Tông Pháp Chủ) áp dụng để xây dựng Thánh sở Tam Tông Miếu tại TP.Hồ Chí Minh, Bác Nhã Tịnh Đường tại Long Hải (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

  ...xem chi tiết

 • Đời là cõi tạm vô thường - Vạn Hạnh Thiền Sư

  3/7/2016 3:27:00 PM
  Đời là cõi tạm vô thường - Vạn Hạnh Thiền Sư

  Kiếp người gẫm lại có bao lâu, Mới thấy tóc xanh kế bạc đầu; Năm bảy mươi năm hay ít nữa, Có ai lột vỏ sống hoài đâu. (VẠN-HẠNH THIỀN-SƯ)

  ...xem chi tiết

 • Bài phát biểu của đại diện PKTT Tam Tông Miếu nhân ngày QT Bệnh nhân 2012

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài phát biểu của đại diện PKTT Tam Tông Miếu nhân ngày QT Bệnh nhân 2012
  Tiêu ngữ của Hội Thánh Minh Lý Đạo – Tam Tông Miếu là Bình Đẳng - Cộng Tác - Hòa Ái. Với tiêu ngữ như trên, ngay từ lúc sơ khai chùa Tam Tông Miếu đã dành một góc nhỏ gọi là Tặng Dược Thất, làm nơi chữa bịnh và phát thuốc cho đồng bào nghèo. Tặng Dược Thất chính là tiền thân của Phòng Khám Từ Thiện ngày hôm nay.

  ...xem chi tiết

Trang: 1 / 2 
1   2