Bài tham luận của BTS đạo Bửu Sơn Kỳ Hương nhân kỷ niệm lần 73 Ngày Khai Đạo PG Hòa Hảo

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3877 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Bài Tham Luận của Ban Trị sự đạo Bửu Sơn Kỳ Hương

 

Nam mô Phật Tổ anh linh
Phật Thầy cảm ứng chứng minh

Kính bạch đức Thầy đấng giác ngộ

 

Kính thưa: Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tại TP-HCM cùng Ban tổ chức.


Kính thưa: Đảng ủy – UBND – UBMTTQ các cấp thành phố.


Kính thưa: Quý bật tôn tức – quý chức sắc Tôn giáo bạn, các nhà trí thức, thông tấn báo đài, văn nghệ sĩ, toàn thể tín đồ có mặt trong ngày đại lễ năm thứ 73 khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Trước tiên cho tôi gởi lời chúc sức khỏe quý vị cùng gia quyến hạnh phúc và đoàn kết.


- Thưa quý vị: Bần đạo Phó Ban Trị sự đạo Bửu Sơn Kỳ Hương – UV – UB Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam khóa 7, được sự cho phép Ban tổ chức đóng góp ý kiến tham luận nhân ngày đại lễ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo 1939 – 2012 giữa Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Hòa Hảo.


1. Đức Huỳnh Phú Sổ là Giáo chủ Phật giáo Hòa hảo? Đúng.


2. Đức Thầy con của đức ông Huỳnh Công Bộ và đức bà lê Thị Nhậm? Đúng.


3. Đức Thầy là vị Tổ trong hệ Phái Bửu Sơn Kỳ Hương? Đúng.


Ngày 18/5 Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, có một vĩ nhân, giáng trần trong một gia đình đầy nhân từ đức hạnh, lúc nầy đức Thầy mới tròn 19 tuổi là một thanh niên tuấn tú đẹp lạ thường, Ngài thọ lịnh Tây phương ra đời hoằng khai chánh pháp, Ngài thuyết giảng Phật pháp uyên thâm, đầy văn tao nhã, được mọi giới quần chúng kể cả bật trí thức thán phục, phát phù trị bịnh y đức Phật xưa kia, nước lã, giấy vàng, bông hoa cúng Phật. Bịnh tà Ngài dùng giây niệt trắng bằng chỉ khuyên bịnh nhân tưởng Phật tưởng Trời y đức Phật Thầy thuở xưa.


Thờ phượng tại Bàn Phật:


- 1 tấm trần đều màu son đỏ.

- Bông hoa, nước lã.


Thật giản dị, đây là hạnh vô vi thanh tịnh của Bửu Sơn Kỳ Hương. Bởi vậy tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương về với Ngài rất đông, thời gian 7 năm số tín đồ của Ngài trên 2 triệu.


Đức Thầy khai thị bằng pháp môn:

                                                    Học Phật tu nhân,

                                                    Lấy tứ ân hiếu nghĩa làm đầu,

                                                    Giới – định – huệ làm gốc.


Bửu Sơn Kỳ Hương kế thừa, đức Phật trùm, đức Bổn sư, đức Thầy, trong kinh đức Phật Thầy di giáo tam đại nhơn y giáo Phụng Hành.


Chúng ta đi sâu, khi đức Thầy mở giáo, ông 7 Còn cháu nội ông đạo Thắng có đến, theo ông 7 Còn chư thần gọi ông 3 Lần, xưa kia đức Phật Thầy Tây An để tại nhà ông đạo Thắng một bài kệ:


- Bát nhẫn

- Và Bài đạc đạo ngao du châu di viễn cận.


Lúc ông 7 Còn đến còn bọc trong mình, thì đức Thầy đọc cho ông 7 Còn nghe, ông 7 Còn kinh ngạc, đây là minh chứng.


Tiếp đến quyển I Khuyên Người Tu Niệm mở đầu bằng câu:

- Hạ ngươn nay đã hết đời


Đến câu thứ 32 vị Phật sư của Ngài bút thần mô tả:


Điên nầy xưa cũng như ai

Vào các ra đài tột bực giàu sang

Nghĩ suy danh lợi chẳng màng

Bèn lên ẩn dật lâm sang tu trì

Nhờ trời may mắn một khi

Thẩn thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn

Cuối đầu điên tỏ nguồn cơn

Động lòng bác ái ra ơn dạy truyền.


Giải – Như vậy đức Thầy chỉ rõ đức Thầy Bửu Sơn là Đức Phật Thầy Tây An là Phật sư của Ngài.


Giải – Vào các ra đài: chỉ có vua, hoàng hậu, thái tử, công chúa,


Ý đức Thầy ám chỉ Đức Phật Thầy Tây An.


Chỉ có đức Thầy mới biết rõ.


Để chứng minh thêm:


- Xưa kia Đức Phật Thầy Tây An dịch 4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương như sau:

           

Chữ Bửu là hiệu Phật vương

Chữ Sơn Phật Thầy tin tưởng phước dư

Chữ Kỳ là hiệu Bổn sư

Chữ Hương Phật trùm bốn chữ phải mang.


- Chứng minh Đức Thầy là vị Tổ trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương.


Đức Thầy dịch 4 chữ như sau:


Bửu ngọc vãng lai cơ nhiệm Mầu

Sơn tầm hạnh thích nẻo cao sâu

Kỳ dã thức tâm tình đạo lý

Hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu.


Bài dịch thứ 2 của đức Thầy:


Bửu châu công luyện chốn non tần

Sơn thủy môn giang bảo giác dân

Kỳ quái nhờ nơi thiên nhứt định

Hương nồng dành thưởng kẻ tròn ân.


Đức Thầy còn hé lộ như sau:


Cũng biết càn khôn vẫn một bầu

Tây phương yêu chúng chẳng ngồi lâu

Sắc của Di Đà là Phật Tổ

4 chữ xuống trần chớ ở đâu.


Như vậy tín đồ trong hệ Phái Bửu Sơn Kỳ Hương cùng đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo không còn ngần ngại.


Tu vô vi: Đức Thầy có dạy:


Làm vô vi chánh đạo mới mầu

Đạo Thích Ca nhiều nảo cao sâu

Hãy tìm kiếm cái không mới có

Ngôi tam bảo hãy thờ Trần Đỏ.


Phật Thầy di giáo trong giảng xưa:


- Bởi đời tận thế Phật thôi ăn chè.


Đức Thầy dạy:


Tu vô vi chớ cúng chè xôi

Phật không muốn chúng sanh lo lót.


Đức Phật Thầy cho biết:


Nhiệm màu vui đạo thích ca

Thuyền môn hứng chí Di Đà cần chuyên.


Đức Thầy dạy:


Ta là kẻ vô hình hữu ảnh

Ẩn xác phàm gìn đạo Thích Ca.


Hay là:             


Lúc này điên mắc lăng xăng

Dương trần biết đặng đạo mầu mới thôi

Chẳng ham cúng kiến chè xôi

Phật Trời chẳng muốn điều tồi ấy đâu.


Đức Thầy hạ bút Thần như sau:


            Nhớ thuở trước của Tông của Tổ

            Đâu có bày dối mị thế nầy

            Những sấm truyền xưa của Phật Thầy

            Dân Rán Kiếm Rán Tri thì biết

            Xưa để lại nhiều câu thảm thiết

            Mà đời nay như ốc mượn hồn

            Chim tìm cây mới gọi là chim khôn

            Người hiền đức mới là người trí.


Chỉ có Đức Phật Thầy Tây An cùng Đức Thầy thường xưng khùng xưng điên.


Tìm hiểu thêm:


Bửu Sơn Kỳ Hương:    


Điên nầy vưng lịnh minh vương

Với lịnh Phật đường sai xuống giảng dân.


Quyển I Sấm Giảng đức Thầy viết:


                        Dạy đạo chính vì thương nam Việt

                        Ở cao miên vì mến tần hoàng

                        Trở về nam đặng có sửa sang.


Hay là:              Tuy là nương dựa non tần

                        Ngày sau thế cuộc xây vần về nam

                        Coi rồi phải nhận cho hiểu lý

                        Câu huyền thâm của kẻ khùng nầy

                        Bởi chữ khùng của Phật của Thầy

                        Chớ chẳng phải của người lãng trí.


Hay là:              Thương lê thứ bày tường trong đục

                        Mặc ý ai nghe phải thì làm

                        Lời của người di tịch núi Sam

                        Chớ chẳng phải bày điều huyễn hoặc

                        Cảnh thiên trước thơm cho nồng nặc

                        Chẳng ở yên còn xuống phàm trần

                        Ấy vì thương trăm họ vạn dân.


Hay là:             Ở chòm xóm đừng cho nhơ bận

                       Rán giữ gìn phong hóa nước nhà

                       Câu tam tùng bạn gái nước ta

                       Chữ hiếu nghĩa kẻ cho trọn vẹn

                       Muốn tu tỉnh nay đà gặp cuộc

                       Đức Di Đà truyền mở đạo lành

                       Ra sắc lịnh bảo ta truyền dạy.


Đức Phật Thầy xưa kia có dạy:


Đạo pháp bất ly thế gian pháp.


Đức Thầy dạy: Phật tại tâm chớ ở đâu xa

                      Mà tìm kiếm ở trên non núi.


Diệu pháp quang minh:

                        Hiệu điên khùng ban rải dư muôn

                        Kh&ugra