Ban hành lệnh bổ nhiệm Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 889 | Cật nhập lần cuối: 1/29/2018 9:36:16 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Theo sự chỉ đạo của Hội Thánh, vào lúc 8 giờ sáng ngày 03/12 năm Đinh Dậu (DL.19.01.2018), Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh ban hành lệnh Bổ Nhiệm cho 9 vị Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung (tu chơn) gồm có:

Lê Phước Võ, đảm nhiệm Trưởng Ban Điều Hành Trí Giác Cung
Huỳnh Văn Thuận, Phó Ban Điều Hành Trí Giác Cung
Lê Quang Trường, Thư Ký Ban Điều Hành Trí Giác Cung
Nguyễn Văn Thiệt, Thủ Quỷ Ban Điều Hành Trí Giác Cung
Nguyễn Anh Tuân, Phụ Trách Ban Điều Hành Trí Giác Cung
Nguyễn Văn Anh, Phụ Trách Ban Điều Hành Trí Giác Cung
Huỳnh Văn Cửu, Phụ Trách Ban điều Hành Trí Giác Cung
Nguyễn Thanh Quan, Phụ Trách Ban Điều Hành Trí Giác Cung
Trần Văn Minh, Phụ Trách Ban Điều Ban Điều Hành Trí Giác Cung

Chánh quyền tham dự gồm có:

Ông Hồ Đức Hải, Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh Tây Ninh
Thượng Tá Trịnh Văn Lợi, Đại Diện Công An Tỉnh Tây Ninh
Ông Hà Nhật Linh, Đại Diện Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh
Ông Nguyễn Thái Bảo, Đại Diện UBMTTQ Tỉnh Tây Ninh
Ông Nguyễn Văn Thanh Em, Phó Phòng Nội Vụ Huyện Hòa Thành
Ông Nguyễn Hữu Chánh, Phó Chủ Tịch UBMTTQ Huyện Hòa Thành
Ông Nguyễn Hữu, Chủ Tịch UBND Xã Trường Hòa

Ban hành lệnh bổ nhiệm Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung

Ban hành lệnh bổ nhiệm Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung

Về phía Tôn Giáo có sự hiện diện của:

Giáo Sư Thái Thọ Thanh, Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh
Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh, Phó Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh
Giáo Hữu Thượng Hùng Thanh, Cai Quản Họ Đạo Xã Trường Hòa
Lễ Sanh Thái Nhung Thanh, Phó Cai Quản Họ Đạo Xã Trường Hòa

Đại Diện Chính Quyền địa phương, Ông Nguyễn Văn Thanh Em, Phó Phòng Nội Vụ Huyện Hòa Thành phát biểu chúc mừng. Sau đó, Đại Diện Công An Tỉnh trao lẳng hoa chúc mừng.

Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Ban Điều Hành Trí Giác Cung phát biểu xin hứa chấp hành theo sự chỉ đạo của Hội Thánh và sự hướng dẫn của Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Tỉnh Tây Ninh và nguyện tu hành thuần túy (tu chơn) trên bước đường lập công bồi đức.

Buổi chiều lúc 14 giờ, Giáo Sư Thái Thọ Thanh hướng dẫn Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung đến Văn Phòng Hội Thánh (Nam Đầu Sư Đường) trình diện Ngài Đầu Sư Chưởng Quản Hội Thánh, được Ngài Đầu Sư hoan hỷ Ban huấn dụ “nhắc nhở và khích lệ Tân Ban Điều Hành đoàn kết phấn đấu tu hành cùng nhau chung lo cơ đồ của Đạo vun đấp việc Đạo bềnh vững và tốt đẹp hơn”.

Sau đó Tân Ban Điều Hành Trí Giác Cung cũng đến Tòa Nội Chánh Cửu Trùng Đài thăm chào và trình diện với quý Đại Huynh: Qu. Ngọc Chánh Phối sư Ngọc Thưởng Thanh, Qu. Thái Chánh Phối Sư Thái Côn Thanh và Phối Sư Thượng Minh Thanh, Tổng Quản Văn Phòng Thượng Chánh Phối Sư.

Giáo Sư Thái Thọ Thanh (tường thuật) & Huỳnh Chi (hình ảnh)
Nguồn: caodai.com.vn