Hội thảo đề án thành lập Học viện Cao Đài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1432 | Cật nhập lần cuối: 8/27/2018 11:15:54 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Hội thảo đề án thành lập Học viện Cao ĐàiHội thảo Đề án thành lập Học viện Cao Đài khai mạc lúc 8g ngày 26/6/Mậu Tuất (07.08.2018) tại Hội Trường Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (xã Tiên Thủy huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre).

I. HIỆN DIỆN:

A. Đại diện Chính quyền:

- Ông Đinh Quang Tiến .- Vụ Phó Vụ Cao Đài Ban Tôn Giáo Chính Phủ.
- Ông Nguyễn Hồng Quân - Phó Ban Tôn Giáo tỉnh Bến Tre.
- Ông Dương Phú Hưng - Phó Chủ Tịch UBMT-TQVN tỉnh Bến Tre.
- Ông Dương Văn Chẳm - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.
- Bà Đỗ Thị Lụa - Phó trưởng phòng Nội vụ Huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre.
- Ông Nguyễn Anh Quốc - Chủ Tịch UBND xã Tiên Thủy.

B. Đại diện Hội Thánh và các Tổ Chức Cao Đài:

1. Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (tỉnh Bến Tre): – Anh lớn Chánh phối sư Thái Bé Thanh – Trưởng Ban Thường Trực – Nơi tổ chức Hội nghị.

- Anh Lớn Đầu sư Thái Huyện Tinh, Anh Lớn Đầu sư Thượng Thạch Nhựt, Chị Lớn Chánh Phối sư (CPS) Hương Nhan – Phó Ban Thường trực, Anh Lớn CPS Ngọc Phường Thanh, cùng quý chức sắc Bảo Quân (Hiệp Thiên Đài) tham dự.

2. Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo (tỉnh Bến Tre): Anh Lớn CPS Thái Thuận Thanh Phó Trưởng Ban Thường Trực, AL. Tiếp Đạo Tô Văn Tích.

3. Hội Thánh Cầu Kho Tam Quan (tỉnh Bình Định): Giáo sư Thượng Xuân Thanh.

4. Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo (tỉnh Cà Mau): Chị lớn Phối sư (PS) Hương Phương Phó Trưởng Ban Thường trực, Chị lớn Phối sư Hương Hoa.

5. Hội Thánh Cao Đài Bạch Y (tỉnh Kiên Giang): Anh lớn Phối sư Huệ Thông Phó Ban Thường trực, Al. Huệ Vân – Tứ Bửu Hiệp Thiên Đài.

6. Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài (tp Đà Nẵng): Giáo hữu Thượng Công Thanh – Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh TP. HCM.

7. Hội Thánh Cao Đài Chơn L‎ý (tỉnh Tiền Giang) : Anh lớn Đầu sư Thái Long Nhựt, Trưởng Ban thường trực, Chị lớn Đầu sư Hương Bốn – 03 vị.

8. Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu (tỉnh Hậu Giang): Anh lớn Phối sư Ngọc Lễ Thanh - Trưởng Ban Thường trực – 04 vị.

9. Giáo Hội Cao Đài Việt Nam Bình Đức – (tỉnh Tiền Giang) : Anh lớn CPS. Huỳnh Quang Trí Tín (Dương Văn Khoái) - Phó Trưởng Ban điều hành - 03 vị.

10. Pháp Môn TW Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (tp Cần Thơ): Đạo huynh Đỗ Tấn Thông – Phó Hội trưởng Hội đồng điều hành .

11. Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo - (tp. Hồ Chí Minh): Giáo sĩ Hồng Mai Trưởng tập đoàn Giáo sĩ, Đạo huynh Chí Thật Q. Ngoại Giao vụ, Tu sĩ Thanh Hương.

12. Hội Thánh Cao Đài Thượng Đế (tp Cần Thơ): Đạo huynh Hà Phú Ngạch – Trưởng Ban Đại diện, Đạo huynh Nguyễn Thành Tài.

13. Hội Thánh Cao Thượng Bửu Tòa (tỉnh Bạc Liêu): Giáo hữu Hương Anh – Phó Ban Thường trực.

14. Nam Thành Thánh Thất (tp. Hồ Chí Minh): Đạo huynh Chí Đạt cùng 04 vị.

* Hội Đồng Điều Hành: - Anh lớn Chánh Phối sư Thái Bé Thanh, Anh lớn Đầu sư Thái Long Nhựt, Anh lớn Phối Sư Ngọc Lễ Thanh.

* Tạp Chí Cao Đài: Hiến Pháp Lữ Minh Châu, Bảo Đàn Hồ Thế Mỹ.

* Ban Soạn thảo: AL Bảo Học Quân Thanh Căn, Gíáo sư Thượng Phương Thanh, Giáo sư Ngọc Chót Thanh.

* Ban Từ Thiện: Lễ Sanh Hương Việt

* Ban Thư Ký: CPS Thượng Phong Thanh, Giáo hữu Thái Khỏe Thanh, Giáo hữu Thượng Tạo Thanh, Giáo hữu Quế Nga Hương.

II. CHỦ TỌA ĐOÀN - THƯ KÝ ĐOÀN– DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

* Chủ tọa: - Anh lớn Chánh Phối sư Thái Bé Thanh.
- Anh lớn Đầu sư Thái Long Nhựt
- Anh lớn Phối Sư Ngọc Lễ Thanh

* Thư ký: - Giáo Hữu Thái Khỏe Thanh – Giáo Hữu Quế Nga Hương.

* Dẫn chương trình: - Giáo sư Thượng Phương Thanh.

III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

- Toàn hội an tọa xong sau khi nghiêm trang phút tưởng niệm: (Đức Chí Tôn- Hồ ChủTịch)

- Ban Tổ chức nhận lẵng hoa tươi thắm do Ông Đinh Quang Tiến đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng:

- Giáo sư Thượng Phương Thanh thông qua Giấy Ủy Nhiệm số 47/ GUN/TT-HĐCQ đề ngày 29.07.2018 do Anh lớn Hiến Đạo Huệ Năng Chánh Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan ký với nội dung ủy nhiệm cho Hội đồng điều hành tổ chức hội nghị, lý do là các vị lãnh đạo vì lý do sức khỏe và bận công việc nên không thể đến tham dự.

- Mở đầu Anh lớn CPS. Thái Bé Thanh thay mặt Hội đồng điều hành để lời chào mừng đọc Diễn văn khai mạc.

- Giáo hữu Thượng Tạo Thanh –Thông qua và giải trình làm rõ nét từng chi tiết gồm có 07 chương, 36 điều Đề án thành lập Học Viện Cao Đài (Ban tổ chức gởi mỗi đơn vị nhận Bản tài liệu Đề án để tham khảo).

Tham luận, phát biểu ý kiến:

- Chị Lớn Phối sư Hương Phương – Phó Ban Thường Trực HT Cao Đài Minh Chơn Đạo - Tham luận đề tài: “Đạo Cao Đài cần có Học Viện Cao Đài để đào tạo chức sắc kế thừa trí thức, năng động, sáng tạo”.

- Anh Lớn Tứ Bửu Huệ Vân – chức sắc Hiệp Thiên Đài HTCĐ Bạch Y- Tham luận đề tài: “ Đạo Cao Đài và tình hình hội nhập hiện nay”.

- Giáo Hữu Hương Mãi – HTCĐ Tiên Thiên – Tham luận đề tài: “ Học viện đào tạo chức sắc Đạo Cao Đài là tiền đề để tiến tới hội nhập Tôn giáo toàn cầu”.

- Anh Lớn Hiến Pháp Lữ Minh Châu – Trưởng Ban Soạn thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Cao Đài – Tham luận đề tài: “ Đạo Cao Đài với vai trò Học viện Cao Đài”.

- Giáo sĩ Hồng Mai – Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo – Tham luận đề tài: “ về Học viện Đạo Cao Đài và các khóa hạnh đường thuộc Tổ chức Liên giao”.

- Đạo Huynh Chí Đạt – Nam Thành Thánh Thất – phát biểu đồng tình các bài tham luận trên.

Nhìn chung các bài tham luận đều nêu lên thực tế cho thấy yêu cầu Theo yêu cầu của học viện cần phải có Ban Giám đốc, các phòng ban, các khoa có đủ điều kiện theo luật giáo dục nhưng hiện tại các Hội Thánh và các Tổ chức Cao Đài còn thiếu. Vì vậy bước đầu chỉ mở các khóa cần yếu dạy về giáo lý, giáo luật thời gian ngắn hạn để đào tạo giảng viên học viên. Giáo trình bước khởi điểm Ban soạn thảo chuẩn bị cho sơ cấp và trung cấp tiếp tục soạn giáo trình cao cấp. Các môn còn thiếu giảng viên sẽ mời quí vị ở các trường Đại học đến giảng như lịch sử, địa lý, triết học …

Học viện Cao Đài là một sự cần thiết vì luật Đạo qui định, nếu được phép thì việc giáo dục đào tạo trong Đạo Cao Đài sẽ thuận lợi hơn. Buổi đầu chắc chắn còn gặp không ít khó khăn nhưng tương lai sẽ khắc phục và hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp.

Nay điều kiện lịch sử cho phép các Hội Thánh và các Tổ chức Cao Đài hiệp tâm bàn cách mở Học Viện Cao Đài. Hội đồng điều hành thống nhứt ý kiến giao cho Hội Thánh Tiên Thiên lập thủ tục xin phép. Trong quá trình bàn thảo bước đầu đã làm được một số việc tạo điều kiện cho mở học viện.

Hôm nay tại hội thảo nầy quí vị lãnh đạo Ban Tôn Giáo Vụ Cao Đài, chức sắc và đạo tâm bàn thảo để tìm ra phương án tốt nhất để Học Viện Cao Đài khi được phép mở sẽ hoạt động có hiệu quả như nhu cầu của Đạo hiện nay.

Ông Đinh Quang Tiến Phát biểu chào mừng hội nghị, phát huy và đánh giá cao tổ chức liên giao được gắn kết từ năm 2006 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp đoàn các Hội Thánh kiến nghị thành lập 03 tiêu chí:

1. Tạp chí Cao Đài tiếng nói chung 16 đơn vị các Hội Thánh
2.Từ thiện xã hội
3.Thành lập Học viện Cao Đài.

Đến nay Tạp Chí Cao Đài tiếng nói chung các Hội Thánh,Từ thiện xã hội được hình thành và phát triển.

Mô hình giáo dục đào tạo

Từ năm 2012 dã bàn thảo về Học viện Cao Đài đến 2014 thì có một văn bản, đến ngày 19.06.2016 đại diện Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên do Chánh Phối sư Thượng Phong Thanh và Cù Công Tạo có đến Ban Tôn Giáo Chính Phủ đại diện cho các Hội Thánh Cao Đài để xin thành lập Học viện Cao Đài từ đó đến nay đến nay đã hơn 2 năm đại diện các Hội Thánh cũng chưa có làm thủ tục chính thức để đăng ký với Nhà nước.

* Để thành lập Học viện Cao Đài vững mạnh cần phải có 5 nội dung:

1. Về Mô hình đào tạo, tiêu chuẩn kiến thức về thành lập Học viện Cao Đài, các Hội Thánh đoàn kết đã thực hiện được 2 giáo trình sơ cấp và trung cấp….

2. Cách thức đào tạo gồm 3 nội dung: Từ dễ đến nâng cao đã tổ chức được các lớp học bồi dưỡng từ phẩm lễ sanh đến giáo hữu ở Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên, Ban Chỉnh Đạo, Giáo trình đào tạo hệ 2 năm, hệ 3 năm , hệ 4 năm, lấy điểm dễ là từ 2 năm lấy dễ để thực hiện trước …

3. Tổ chức lấy điểm Hội Thánh Tiên Thiên làm đầu mối thực hiện , các Hội Thánh có trách nhiệm cùng với Hội Thánh Tiên Thiên chung sức đóng góp nhất là con người, và giáo án, tài chánh...v..v..., quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất để đi đến thành công…

4. Cần thiết tự đào tạo giảng viên, ngoài kiến thức về tôn giáo, cần thiết kiến thức văn hóa xã hội và mời sự trợ giúp của giảng viên các trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Giảng viên Ban Tôn giáo, các trường đại học...

5. Nhân sự Hội đồng điều hành sẽ là Hội đồng học viện Cao Đài sẽ quyết định tất cả các việc của Học viện.

Nhân sự Ban Giám hiệu đã dự kiến danh sách là 5 vị:

- Huỳnh Thanh Phong (Chánh Phối sư Thượng Phong Thanh.

- Nguyễn Văn Trạch (Thường vụ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo)

- Lữ Minh Châu ( Hiến Pháp Lữ Minh Châu HTCĐ Ban Chỉnh Đạo - Trưởng Ban soạn thảo, Tổng biên tập Tạp chí Cao Đài)

- Nguyễn Hồng Văn (Giáo sư Thượng Văn Thanh – Chưởng quản cơ quan phổ tế Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài)

- Cù Công Tạo (Giáo hữu Thượng Tạo Thanh Trưởng Ban khai minh giáo lý Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên).

Bổ sung một vị Đầu sư thuộc Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên làm giám đốc điều hành sẽ được thuận tiện hơn, còn 5 vị theo danh sách thì làm hiệu phó.

Nếu Hội nghị thống nhất thì hoàn thiện Đề án làm văn bản trình Ban Tôn giáo Chính phủ trong thời gian sớm nhất – Ban Tôn giáo sẽ trình Chính phủ, sau thời gian 60 ngày sẽ có kết quả.

Ông chúc sức khỏe toàn thể hội nghị, mong rằng các Hội Thánh đoàn kết thống nhất để Học viện Cao Đài sớm thành công.

- Anh Lớn Chánh Phối sư Thượng Phong Thanh – Phó Ban Thường trực Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên Tiên Thiên – Tổng kết Hội nghị - Toàn thể hội nghị đồng thống nhất biểu quyết theo các vấn đề thảo luận trên bằng cách đưa tay 100% .

Anh lớn để lời cảm ơn toàn hội, mời toàn hội đứng lên tiến hành nghi thức bế mạc- Hội nghị kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƠ KÝ TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Giáo hữu Chánh PHối Sư


Thái Khỏe Thanh Thái Bé Thanh

Nguồn: tapchiliengiaocaodai.org.vn