Kinh cầu nguyện Đức Mẹ Maria và Kinh Lạy Mẹ Đạo Cao Đài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2284 | Cật nhập lần cuối: 6/19/2020 10:25:11 AM | RSS

Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ( Kitô giáo)

Lạy rất Thánh đồng trinh Maria. Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết.

Lạy Mẹ hãy thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp. Xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục.

Thánh Maria lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

KINH LẠY MẸ của ĐẠO CAO ĐÀI ( HT. Cao Đài Tiên Thiên)

1. Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi
Xin thương con dại ngu si phàm trần
Cho người đem khỏi mê tân
Đặng cho con dại nguơn thần [1]mở mang.

2. Con đà sái bước lạc đàng
Muôn ngàn tội lỗi chứa chan dẫy đầy
Mẹ thương, xin Mẹ làm khuây
Lo cho con dại thơ ngây lỗi lầm.

3. Từ nay con nguyện chí tâm
Cải tà quy chánh lo chăm theo Thầy
Gió trong vén ngút rẽ mây
Lạy xin Đức Mẹ đoái bầy con thơ
Đừng cho xiêu lạc vất vơ
Xin cho biết bến biết bờ sanh sanh.

4. Lòng con rót cạn chữ thành
Lạy nhờ Đức Mẹ xin nhìn chăm nom
Cho người hôm sớm thăm lom
Cho người dạy dỗ mai hôm kịp kỳ.
Lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi
Xin thương con dại ngu si phàm trần.

Thiện Chí
Nguồn: nhipcaugiaoly.com

______________________
Chú thích:

(1) Ngươn thần = Nguyên thần: Ngươn Thần: Chính là Chơn Linh, là Điểm Linh Quang, là Đệ Tam Thể, là Bổn Lai Diện Mục của mỗi người!

https://sites.google.com/site/thienchaucom/--nguon-than-va-thuc-than