Phái đoàn Tổng LSQ Nhật Bản chào thăm HT Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1144 | Cật nhập lần cuối: 5/21/2016 2:06:02 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Vào lúc 10g ngày 07.5.2016, Ông Kayabe Phó Tổng Lãnh Sự Nhật Bản đẫn đầu phái đoàn 06 Tùy viên Tòa Tổng Lãnh Sự Nhật Bản tại TP.HCM và một Thông dịch viên, được Viên chức Chính quyền, Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh hướng dẫn vào Nội Ô Tòa Thánh Tây Ninh chào thăm Hội Thánh.

Phái đoàn được Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tiếp tại Nam Đầu Sư Đường.

Đôi bên chào hỏi thân mật, Ngài Đầu Sư trình bày khái quát về Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, báo cáo về mối quan hệ giữa Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và Oomoto giáo Nhật Bản trong thời quá khứ và hiện nay cho phái đoàn am tường.

Phái đoàn Tổng LSQ Nhật Bản chào thăm HT Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Sau đó, Phái đoàn Tòa Tổng Lãnh Sư Nhật Bản được Phối Sư Ngọc Hồng Thanh – Tổng Quản Văn Phòng Ngọc Chánh Phối Sư kiêm Thượng Thống Lại Viện hướng dẫn lên Đền Thánh tham quan.

Đoàn đã ký sổ lưu niệm trước bích họa Tam Thánh tại Tịnh Tâm Đài Đền Thánh.

Phái đoàn chia tay, ra về lúc 11g45 phút cùng ngày.

Phối Sư Ngọc Hồng Thanh & Lễ Sanh Thượng Em Thanh (hình ảnh)
Nguồn: caodai.com.vn