Cầu nguyện

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Trước tạo vật bao la

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Trước tạo vật bao la
  Lạy Chúa là Cha con, Chúa đã dựng nên vũ trụ này để giúp con hiểu biết và yêu mến Chúa. Mỗi một ánh sáng, mỗi một cái hoa, mỗi một cảnh thay đổi dọc theo con đường là một lời nhắn nhủ âm thầm, bảo con phải tiến lên cùng Chúa do những con đường rất dễ...

  ...xem chi tiết

 • Ca tri âm

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Ca tri âm
  Lạy Chúa là phần gia nghiệp con, là chén của con, Chúa đã bảo đảm cho phần nghiệp con, đã lấy dây đo vạch cho con một phần đất thần tiên đầy tươi đẹp!

  ...xem chi tiết

 • Bạn của linh hồn

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bạn của linh hồn
  Lạy Chúa Giêsu, bạn trăm năm chí ái của hồn con. Bạn yêu dấu và trong sạch, là Chúa cao cả muôn loài… Bây giờ con mới nhìn thấy Chúa tỏ tưởng và cảm được Chúa êm dịu chừng nào!

  ...xem chi tiết

 • Lời nguyện trong đêm

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Lời nguyện trong đêm
  Lạy Chúa, đêm đã bao trùm mặt đất, vạn vật yên lặng, chỉ còn thoảng nghe một tiếng hát xa xa. Ôi tiếng hát đó nó còn buồn tẻ biết bao; từ một biệt thự ăn chơi nào đó gió đã đưa lại… đó thật là tiếng than của nhân loại không Thiên Chúa...

  ...xem chi tiết

 • Khát Chúa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Khát Chúa
  Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi? Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, ...

  ...xem chi tiết

 • Tìm Chúa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tìm Chúa
  “Lạy Chúa là Chúa Trời con, là sự trông cậy duy nhất của con, xin Chúa hãy nhận lời con, sợ rằng con mỏi mệt mà không tìm kiếm Chúa nữa… Trái lại, xin Chúa ban cho con được nong nả tìm nhan thánh Chúa luôn; xin ban cho con có sức để mà tìm Chúa vì đã dựng con ra có ý ấy và Chua đã ban cho con được trông cậy sẽ gặp được Chúa càng ngày càng hơn...

  ...xem chi tiết

 • Kinh Magnificat

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Kinh Magnificat
  Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi Biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn!

  ...xem chi tiết

 • Chúc tụng Chúa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Chúc tụng Chúa
  Xin chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Đấng nhìn thấu các vực thẳm và thống trị các Thiên Thần. Lạy Chúa, các tầng trời ca ngợi Chúa và Chúa đáng ca ngợi muôn đời. (Sách Đaniêlê)

  ...xem chi tiết

 • Vui ca ngợi Chúa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Vui ca ngợi Chúa
  Lạy Chúa là Chúa Trời con, xin Chúa hãy dạy cho con biết lấy sự ca ngợi Chúa làm điều vui sướng… nghĩa là cho con được lặp lại khôn cùng rằng : Chúa trọn lành vô song, rằng: Con yêu mến Chúa không bờ bến…

  ...xem chi tiết

 • Vâng ý Cha

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Vâng ý Cha
  Lạy Chúa Trời, sự gì sẽ xảy đến cho con ngày hôm nay, con không biết : Con chỉ biết điều này là tất cả những sự đó đã được Chúa tiền định từ thuở đời đời. Như vậy, lạy Chúa, như vậy là con đã yên tâm…

  ...xem chi tiết

 • Sáng danh Cha

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Sáng danh Cha
  Lạy Chúa Trời con, cái này hay là cái khác cũng được, không quan hệ lắm. Cái đáng kể hơn hết là sự vinh hiển Cha. Xin Cha hãy làm sáng danh Cha. Xin Cha hãy ban cho con sự gì sẽ làm sáng danh Cha hơn cả. Chính sự đó con muốn xin Cha, chớ không phải sự gì khác đâu. Xin Cha đừng chú trọng đến lời con cầu xin…

  ...xem chi tiết

 • Quyền lợi của Chúa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Quyền lợi của Chúa
  “Lạy Chúa Ba Ngôi, con chỉ nghĩ đến quyền lợi của Chúa; nhưng không biết có ai thông thạo hoặc ít ra dám tự do và nhiệt thành lên tiếng ủng hộ Chúa không?”

  ...xem chi tiết

 • Xin dạy con

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Xin dạy con
  Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác, ngoài sự nhận biết con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.

  ...xem chi tiết

 • Nguyện vọng cao cả

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Nguyện vọng cao cả
  Lạy Chúa Giêsu, được nên bạn Chúa, được làm nữ tu nhà kín, được làm mẹ các linh hồn bằng sự phối hiệp với Chúa, những sự đó đáng lẽ đủ cho con rồi. Nhưng con cảm thấy trong con còn những ơn kêu gọi khác nữa: Ơn kêu gọi làm chiến sĩ, làm linh mục, làm tông đồ, làm tấn sĩ, làm thánh tử đạo. Con muốn làm được hết những việc anh hùng nhất, con muốn can đảm như một nghĩa quân, con muốn hy sinh trên bãi chiến trường để binh vực Hội Thánh...

  ...xem chi tiết

 • Để con phụng sự Chúa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Để con phụng sự Chúa
  Lạy Chúa Kitô xin hãy nhận cho con phụng sự Chúa, Ban cho con chỉ biết sợ một mình Chúa, chỉ biết theo Chúa… Xin làm cho con nên dạn dĩ và thẳng thắn hơn, và hãy làm cho lòng con thêm trong trắng...

  ...xem chi tiết

Trang: 5 / 5 
1   2   3   4   5