Cầu nguyện

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Để con phụng sự Chúa

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Để con phụng sự Chúa
    Lạy Chúa Kitô xin hãy nhận cho con phụng sự Chúa, Ban cho con chỉ biết sợ một mình Chúa, chỉ biết theo Chúa… Xin làm cho con nên dạn dĩ và thẳng thắn hơn, và hãy làm cho lòng con thêm trong trắng...

    ...xem chi tiết

Trang: 9 / 9 
1   2   3   4   5   6   7   8   9