Bữa ăn của những người tin

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1859 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Ngày ngày họ đồng tâm nhất trí,…bẻ bánh ở nhà mình, cùng nhau chia sẻ lương thực, lòng hân hoan, dạ chân thành” (Công vụ các tông đồ 2, 46)

 

Kể từ ngày Đức Giêsu Kitô vào bàn với các môn đệ, Ngài hiện diện để chúc phúc cho tất cả những ai thuộc về Ngài mỗi khi họ họp nhau dùng bữa. Ăn chung khiến cho những người tin đầy lòng tri ân đối với Đức Giêsu Kitô hiện diện giữa họ với cương vị Đức Chúa, Thiên Chúa.

 

….Vấn đề đặt ra cho các tín hữu là, xuyên qua những ân huệ đời này, họ biết nhận ra Đấng tạo nên những ân huệ đó, Ngài cũng chính là ân sủng tối thượng, là bánh thật sự ban sự sống, Ngài mời gọi chúng ta vào dự tiệc liên hoan trong nước Thiên Chúa.

 

Như vậy, bữa ăn hàng ngày của người Kitô hữu liên kết họ với Đức Chúa, đồng thời có tác dụng vô song làm cho họ trở nên như một. Họ nhận thấy chính Đức Giêsu Kitô bẻ bánh, và con mắt đức tin của họ sáng ra.

 

Bữa ăn của những người tin giống như một ngày hội lễ. Suốt ngày vất vả, tới bữa ăn chung ta nhớ đến sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa sau khi sáng tạo thế giới, nhớ đến ngày sabat, nhờ có ngày hưu lễ mà nỗi mệt nhọc lo nghĩ suốt tuần có được ý nghĩa và mục đích.

 

Không chỉ số đông để lao động, chịu cực, còn phải tĩnh dưỡng, thoải mái, sung sướng, nhận lãnh những ân huệ tốt lành của Thiên Chúa.

 

Dietrich Bonhoeffer


            Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

            Ngài là bánh từ trời đầy sinh lực, là lương ăn thật cho toàn vũ trụ,

            Chúa đã từ  trời xuống đem sự sống cho thế giới,

           Từ cõi cao xanh Chúa gìn giữ sự sống chúng con và hứa ban của cãi vĩnh cửu;

           Giờ đây, xin Chúa chúc phúc cho thức ăn, thức uống của chúng con,

           và cho chúng con biết chia sẻ với nhau một cách xứng hợp,

           trong niềm tôn vinh, cảm tạ Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành.

          Chúa là Đấng cao sang và đáng chúc tụng…

Trích trong Phụng vụ

 


Trích: Lời kinh từ cuộc sống, Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”, tr. 15-16