Cầu nguyện

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1762 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email
Điều thú vị đáng ghi nhận là Kinh thánh dành rất nhiều chỗ cho đề tài cầu nguyện, cả để đưa ra những thí dụ, nhấn mạnh những câu giáo huấn, lẫn công bố các lời hứa. "Phải bền đổ… trong sự cầu nguyện" (Cô-lô-se 4:2).


Chúng ta ít khi mở Kinh Thánh ra mà trước nhất không đọc thấy câu "rồi người ta bắt đầu nhơn danh Chúa mà kêu cầu"; và trước khi xếp sách ấy lại, mà không nghe tiếng nói "A-men" bằng giọng khẩn nài tha thiết, đập vào tai.

Các thí dụ về cầu nguyện có nhiều lắm. Ở đây, chúng ta thấy một Gia-cốp vừa vật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời vừa cầu nguyện; chỗ kia, chúng ta gặp một Đa-ni-ên mỗi ngày cầu nguyện ba lần; chỗ khác nữa là một Đa-vít đang hết lòng kêu cầu với Chúa. Trên núi, chúng ta thấy có Ê-li; trong ngục, chúng ta thấy có Phao-lô và si-la. Chúng ta gặp vô số những lệnh truyền, hàng ngàn lời hứa liên hệ đến sự cầu nguyện. Những điều đó dạy ta những gì, nếu không phải là tầm quan trọng thiêng liêng và sự cần thiết phải cầu nguyện?

Chúng ta có thể tin chắc rằng điều gì Đức Chúa Trời cố ý nhấn mạnh trong Lời Ngài, tức là Ngài muốn cho điều ấy được sáng tỏ, cho chúng ta lãnh hội được rõ ràng trong đời sống. Sở dĩ Ngài đã nói nhiều về sự cầu nguyện, chính vì Ngài biết chúng ta rất cần cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện nhiều. Chúng ta có rất nhiều nhu cầu sâu xa, cho nên nếu chưa vào được thiên đàng, chúng ta cũng không thể nào thôi cầu nguyện.

Bạn bảo là bạn không thiếu gì hết, không cần gì cả chăng? Nếu thế thì tôi e rằng bạn không biết rõ sự nghèo ngặt của chính bạn. Bạn không thấy cần cầu xin Đức Chúa Trời thương xót, khoan dung đối với bạn chăng? Nếu thế, tôi cầu xin Ngài thương xót bạn và tỏ cho bạn thấy sự nghèo khó, khổ sở của chính bạn! Một linh hồn không cầu nguyện là một linh hồn không có Đấng Christ.

Lời cầu nguyện là tiếng nói đỏ đẻ của một em bé có lòng tin cậy, tiếng reo hò của một người đang chiến đấu, lời trao gởi linh hồn mình cho Đức Chúa Trời của một thánh đồ hấp hối sắp ngủ yên trong Chúa Giê-su. Nó là hơi thở, là khẩu hiệu, là niềm an ủi, là vinh dự của người tin đồ Đấng Christ. Nếu bạn là con cái Đức Chúa Trời, bạn sẽ tìm kiếm mặt Ngài và sống trong tình yêu của Cha mình.

Hãy cầu nguyện để năm nay bạn sẽ sống thánh khiết, khiêm nhu, sốt sắng và nhẫn nại.  Hãy thông công càng mật thiết hơn với Đấng Christ, ra vào càng thường hơn ngôi nhà mà bởi tình thương, Ngài vẫn thết tiệc để đãi bạn. Hãy cầu nguyện để bạn sẽ trở thành tấm gương sáng, làm nguồn phước hạnh cho tha nhân, để bạn càng sống làm rạng danh Chúa Giê-su là Chủ, là Thầy mình hơn. Câu châm ngôn của năm nay phải là: "Phải bền đổ… trong sự cầu nguyện".

cdpl (Theo Muối Của Đất số 112 - Tháng 02/2013)


Trannguyen

Nguồn: codocphuclam.org