Đạo đức thật sự

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1147 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Thiên Chúa là tình yêu và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong kẻ ấy” (1 Ga 4, 16)

 

Kính mến Thiên Chúa là yêu mến Ngài cách thành thật, từ đáy lòng yêu như con trẻ, lòng kính mến Thiên Chúa bao gồm tình yêu thương anh em đồng loại, cũng như thật sự hiếu với cha mẹ tất nhiên thảo với anh chị em trong nhà. Hiếu và thảo nằm trong tình nghĩa gia đình.

 

Hiểu theo nghĩa đó, lòng đạo đức có ích cho toàn thể sinh hoạt, thấm sâu tất cả cuộc đời. Kính mến Thiên Chúa là từ sáng đến chiều, dùng tất cả cuộc đời để kính mến.

 

Không phân biệt lòng đạo đức với những việc rèn luyện đạo đức thì chẳng khác gì lẫn lộn sức khỏe với thể dục. Một số người không tập thể dục song vẫn khỏe mạnh, và một số động tác rèn luyện thân thể nếu hiểu sai sẽ khó giữ gìn sức khỏe, hơn nữa có hại cho sức khỏe.

 

Mục đích đời sống chúng ta là gì, nếu chẳng là đón rước Thiên Chúa vào trong mỗi hành động của mình, là hiến dâng Ngài mọi hoạt động của mình?....

 

Chúng ta sống là để tiếp nối trong ta mầu nhiệm Nhập thể, là để cho Đức Kitô có thể đảm đương mọi hoạt động của chúng ta, ngõ hầu sinh hoạt chúng ta có ích cho gia đình, nếp sống chúng ta thật sự là nếp sống con cái Thiên Chúa.

 

Chỉ có lòng kính mến Chúa, chỉ có lòng đạo đức giúp chúng ta đạt mục đích ấy. Chúng ta phải luôn nhớ như vậy.

 

Henri Godin

 

Lạy Chúa,

Chúa ngự trên cõi cửu trùng,

Chúa là một người như chúng con,

Chúa hằng hữu

Và cũng ở trong con.

Xin làm cho mọi người thấy Chúa

Và cũng thấy Chúa ngự trong con.

Cho con biết dọn đường cho Chúa

Biết cảm tạ Chúa vì mọi sự xảy đến cho con.

Cho con không quên nỗi đau khổ của anh em,

Xin giữ con trong tình yêu của Chúa,

Như Chúa muốn cho mọi người ở trong tình yêu của con.

Cho tất cả bản thân của con làm vinh danh Chúa,

Cho con đừng bao giờ chán nản thất vọng

Vì con ở trong tay Chúa,

Mọi sức mạnh, mọi sự tốt lành

Đều ở trong Chúa.

 

Dag Hammarsjöld


Trích: Lời kinh từ cuộc sống, Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”, tr. 8-9.