Hành động có thể trở thành lời nguyện

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 590 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Con người làm lụng mải miết cho đến chiều tà”

Thánh vịnh 10, 23

 

Do lao động mà con người có chỗ đứng trong thế giới đang chờ mong sự đóng góp của mỗi cá nhân…Bằng lao động, người ta học cách để cho đối tượng công việc giới hạn mình lại, vì vậy lao động trở nên phương thuốc hay nhất để cải tạo bản tính uể oải làm biếng…


Tuy nhiên muốn đạt mục đích ấy thì phải nhận thức sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên qua mọi sự. Thiên Chúa đặt nhân loại dưới quy luật làm việc để Ngài giải phóng chúng sinh thoát khỏi sự kềm chế của chính mình. Do đó, lao động bao giờ cũng vất vả cực nhọc, và có thể nói rằng, chỉ người nào biết rõ chức năng thật của mình là gì theo thánh ý Thiên Chúa mới không sợ đương đầu với cực nhọc, vì lao động luôn luôn là cuộc đấu tranh không ngừng chống thiên nhiên vô ngã, khắc nghiệt.

 

Nhưng vì nhận thức có Thiên Chúa đàng sau mọi sự nên người Kitô hữu phát hiện được sự nhất trí giữa cầu nguyện và lao động, và sự nhất trí trong ngày giờ Thiên Chúa ban cho mình. Họ thấu triệt ý nghĩa lời khuyên của vị tông đồ: “Anh em hãy cầu nguyện không ngừng” (1 Thêsalônica 5, 16). Sự cầu nguyện của họ bao trùm tất cả ngày giờ làm việc, thấm sâu vào công việc, không những không cản trở công việc mà còn đòi hỏi phải siêng năng chăm chỉ; nó tán thành, khuyến khích lao động, mang lại cho lao động tính chất nghiêm chỉnh và vui tươi.

 

Như vậy bất kỳ lời nói, hành động, việc làm nào của người Kitô hữu cũng trở thành lời nguyện. Điều đó không có nghĩa là họ luôn luôn tìm cách trốn tránh nhiệm vụ phải làm; nhưng có nghĩa là họ không ngừng phát triển thực tại của Thiên Chúa xuyên qua cái vô ngã, nghiêm khắc của mọi sự vật. “Bất luận lời nói việc làm nào của anh em, hãy nói hãy làm vì danh Chúa Giêsu” (Côlôsê 3, 17)

Dierich Bonhoeffer

 

Lạy Chúa,

Con ước ao, trong một lúc phát hiện được tình thương của Chúa

Gieo rắc tràn ngập địa cầu,

Con yêu quý tạo vật, yêu quý công lao con người

Đã nâng cao giá trị tạo vật.

 

Lạy Chúa,

Con yêu quý những kẻ tin tưởng vào công việc họ làm,

Lãnh hai đồng nhưng muốn sinh lời thành bốn

Để kính dâng Chúa.

Con yêu quý tình liên đới nhân loại

Chung lưng góp sức cần cù.

Con yêu quý những bàn tay siêng năng

Hợp sức nhào nặn vật chất,

Chinh phục thiên nhiên,

Kính dâng Chúa một lễ vật muôn vàn sắc vẻ…

 

Lạy Chúa,

Công cuộc Chúa Cha thật đẹp!

Mọi việc Ngài làm tốt đẹp biết bao từ Bình minh tiên khởi!

 

Lạy Chúa,

Công lao nhân loại thật đẹp!

Lắm khi lao động là cực khổ vì sinh ơn cứu độ.

Xin cho con đôi mắt mới

Được ơn Chúa biến đổi,

Một nhãn quan thanh khiết

Hầu góp sức với nhân loại anh em.

 

André GuéretTrích: Lời kinh từ cuộc sốn
g, tr.29-30

Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”