Niềm vâng phục của Đức Maria

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1660 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Bấy giờ Maria thưa: ‘Nầy tôi là tôi tá Chúa, xin thể hiện trong tôi như lời Ngài!”. (Luca 1,38)

 

Từ mầu nhiệm hoan lạc Truyền tin đến mầu nhiêm vinh quang Tấn phong Đức Maria, chúng ta liên tưởng đến những khoảnh khắc trọng đại nhất của niềm vâng phục của Ngài đối với tác động của Chúa Thánh Thần.

 

Chuỗi mai khôi khởi sự bằng biến cố thiên thần truyền đạt sứ điệp cho Đức Maria, mời Ngài hãy phó thác mình cho tác động Thánh Linh. Chúng ta bắt đầu lần giở một cuốn truyện tuyệt vời. Ở mỗi chương trong truyện, ở mỗi giai đoạn cuộc sống Đức Maria, chúng ta thán phục chiêm ngưỡng lòng nhiệt thành hướng Ngài về mọi thánh ý Thiên Chúa, và chúng ta hiệp thông nhiệt thành với Ngài. Mỗi ngày Đức Maria luôn kết hiệp mật thiết với mầu nhiệm yêu thương biểu hiện trong Ngài qua những tác động của Thiên Chúa. Ngài biết rõ Thiên Chúa là Tình Yêu, và không cần biết hơn. Chưa hề thấy một thái độ phó thác nào trọn vẹn như vậy. Những chiếc đinh, máu chảy chan hòa, mão gai, thập giá, đồi Golgotha– tất cả đối với Đức Maria có nghĩa là hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Cùng với Thánh Linh, Đức Maria cộng tác vào cuộc hy tế Con Ngài, và trung thành mãi với Chúa, cả sau khi đã qua đời. Chính Đức trung kiên đó được Thiên Chúa ân thưởng vào giờ cuối, Thiên Chúa đã triệu Đức Maria vào vinh quang cõi trường sinh bất tử.

 

Trong khi chúng ta lần hạt, theo dõi từng mầu nhiệm mai khôi, Đức Maria, Mẹ chúng ta, lắng nghe và cầu bầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được ơn noi gương Đức Mẹ, hiệp thông với Thần Linh Thiên Chúa.

Léon Suenens

 

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha,

Đấng tạo thành trời đất,

Đã tỏ hiện cho những kẻ khiêm nhu bé mọn.

 

Chúng con cảm tạ Cha

Đã muốn giao ước với loài người,

Cha yêu thương chúng con trước, không đòi hỏi,

Và hằng thương yêu chúng con,

Đã đoái xem một dân tộc

Cha gọi là “dân nhỏ bé nhất trong muôn dân”.

Tại một thôn xóm vô danh nhất miền Đất hứa,

Trong số những thiếu nữ vô danh nhất Israel,

Cha đã chọn làm Mẹ Chúa Giêsu

Một thiếu nữ được chúc phúc hơn mọi người nữ,

Một thiếu nữ đáp ứng ân sủng Cha,

Nhận mình là tôi tá hèn mọn của Cha.

Đối với muôn thế hệ,

Ngài trở nên gương sáng cho Hội thánh

Phục vụ và khó nghèo

Chúng con chúc tụng Cha.

 

Vâng lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha

đã gầy dựng nên Đức Trinh Nữ Maria

trong số những kẻ bé mọn.

Cha muốn rằng

Bởi Ngài mà Chúa Con

Thật sự trở thành một người trong nhân loại,

Kết hiệp chúng con với đời sống của Cha

Trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần.

Robert Gueluy


Trích: Lời kinh từ cuộc sống, tr.103-105

Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”