Tạ ơn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 752 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

“Hãy tạ ơn trong mọi dịp, vì đó là thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Đức Kitô Giêsu” (1 Thessalônica 5, 18)

 

Nhờ cầu nguyện mà chúng ta nhận định rõ chân tướng của mình trong nơi sâu thẳm nhất tâm hồn, vì thế cho nên cầu nguyện thì cũng nhận chân giá trị mọi điều khác. Cầu nguyện đem lại cho chúng ta nhãn quan mới để nhìn người và việc. Khởi đầu từ trong tâm chính con người mình, tiến tới nắm được trọng tâm tất cả những điều xảy đến cho mình…nhờ cầu nguyện mà tháo gỡ cái màn bưng bít của thói ích kỷ, vì vậy có thể thấu suốt tất cả. Isaac ngườiSyriaviết: “Kẻ nào cầu nguyện thì chiêm ngắm ngọn lửa bên trong sự vật”

 

Chỉ những ai cầu nguyện mới thật sự có khả năng cảm tạ Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ, và dâng lên Ngài lễ tế tán tụng Thiên Chúa thay cho nhân loại. Nguyện cầu là bổn phận thiết yếu của bất cứ kẻ nào đã lãnh phép Rửa. Thánh Phaolô luôn thúc dục chúng ta thi hành nghĩa vụ đó : Người Kitô hữu phải đầy lòng biết ơn cảm mến” (Côlôsê 2, 7) “tạ ơn trong mọi dịp, vì đó là thánh ý Thiên Chúa” (1 Thêsalônica 5, 18), ‘luôn ca tụng trong lòng…, vì mọi sự mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Êphêsô 5, 19-20). Ngay cả lời khẩn nguyện nài xin cho tha nhân cũng được giải bày trước Thiên Chúa “bằng một tâm tình biết ơn cảm mến” (Philip 4, 6).

 

Đây là sắc thái rất quan trọng của lời cầu nguyện mà vạn vật dâng lên Thiên Chúa trong Thánh Thần. Nguyện cầu như vậy thánh hóa mọi điều, sử dụng mọi điều vào việc tạ ơn. “Bởi chưng mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành, không có gì phải loại bỏ nếu biết tạ ơn mà dùng, vì được thánh hóa nhờ Lời Thiên Chúa và sự cầu nguyện” (1 Timôtê 4, 4-5). Tất cả những điều có thể gói ghém trong việc tạ ơn thì đạt tới đích tối cao và trở về Chúa Cha dưới hình thái một lễ tán tụng Thiên Chúa.

André Louf

 

           Ôi lạy Thầy nhân lành của con,

           Con dâng lời cảm tạ

           vì mọi điều tốt lành con đã hưởng nay không còn nữa,

           vì mọi điều tốt lành còn trong tay con,

           và mọi điều tốt lành mà con mong mỏi nơi lượng từ bi hải hà của Ngài.

 

           Lạy Thiên Chúa, con hân hoan

           vì Chúa là sự Toàn Thiện Toàn Mỹ, là Chân lý sáng ngời

           mà tâm hồn chúng con khao khát.

 

          Ôi lạy Thầy nhân lành của con,

          con dâng lời cảm tạ

          vì Ngài đã cho chúng con hưởng những kỳ diệu

          trong muôn vật Ngài đã dựng nên

G.Foch


Trích: Lời kinh từ cuộc sống, tr.27-28

Tập II của “Sống dưới con mắt Chúa”