Tin tưởng tuyệt đối

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 458 | Cật nhập lần cuối: 5/18/2018 4:04:22 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Tin tưởng tuyệt đốiNếu chúng ta thuộc trọn về Chúa, thì chúng ta phải sẵn sàng để Người sử dụng và phải tín nhiệm Người. Đừng lo lắng về tương lai. Không có lý do để làm như vậy. Thiên Chúa có đấy.

Trong các cộng đồng chúng tôi, không có ngày nào mà chúng tôi đã từ chối một người nào, hay đã không có của ăn, hoặc thiếu một cái giường hay cái gì khác. Thế mà chúng tôi phải lo cho cả ngàn người. Chúng tôi có 53.000 người cùi; vậy mà không người nào bị đuổi vì lý do chúng tôi không có những phương tiện cần thiết. Cái gì cần luôn luôn có đấy, mặc dù chúng tôi chẳng có lương bổng, chẳng có lợi tức, hay bất cứ một cái gì khác: chúng tôi đã được cho không, và chúng tôi cho không. Đấy quả thực là một ân sủng tuyệt vời của Thiên Chúa!

Sự lệ thuộc của chúng tôi vào Đấng Quan phòng, được dựa trên căn bản vững chắc không chuyển lay của niềm tin, rằng Thiên Chúa có thể, và Người muốn giúp chúng tôi. Người có thể, đó là chuyện hiển nhiên, bởi vì Người toàn năng; Người muốn, đó là điều chắc chắn, vì Người đã hứa như vậy trong bao nhiêu trang Kinh Thánh, và Người vô cùng trung tín với những lời hứa của mình.

Đức Kitô đã khuyến khích chúng ta tin tưởng như vậy khi Người nói: “Bất cứ anh em xin điều gì khi cầu nguyện, cứ tin là anh em đã nhận được, và anh em sẽ nhận được”. thánh Phêrô cũng kêu gọi chúng ta trút gánh lo vào tay Chúa, bởi vì Người săn sóc chúng ta. Mà làm sao Chúa lại chẳng chăm sóc chúng ta, bởi vì Người đã sai Con của Người đến với chúng ta, và cùng với Con của Người, Người cho tất cả? Như thánh Âu-tinh đã nói: “Làm sao anh em lại có thể nghi ngờ rằng Thiên Chúa chẳng cho anh em những sự tốt lành, khi mà Người đã muốn đảm nhận tội lỗi thay cho chúng ta?”.

Điều đó cho phép chúng ta tín nhiệm vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng săn sóc cho cả chim trời lẫn những bông hoa. Nếu Chúa nuôi con quạ kêu lên Chúa, nếu Người nuôi những con chim không biết gieo biết gặt, cũng chẳng biết tích trữ vào kho; nếu Người mặc chiếc áo tuyệt đẹp cho những bông hoa đồng nội, thì Người không thể nào không hết lòng săn sóc cho con người mà Người đã dựng nên theo chính hình ảnh của mình, và đã nhận làm nghĩa tử. Miễn là chúng ta sống xứng đáng với danh nghĩa của mình, giữ các điều răn của Người và tín nhiệm nơi Người.

Tôi không muốn cho công việc chúng tôi trở thành một vấn đề thương mại, mà giữ nguyên tính chất việc làm của tình thương. Hãy luôn luôn tin tưởng tuyệt đối rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Hãy giữ đúng như người đã nói và tìm kiếm Nước Trời trước hết; mọi sự khác Người sẽ ban thêm cho.

Lạy Chúa, Đấng chịu đóng đinh và đã phục sinh, xin dạy chúng con đương đầu với những cuộc chiến hằng ngày, để chúng con có thể sống trong sự viên mãn lớn hơn.

Chúa đã khiêm tốn và nhẫn nại đón nhận những thất bại của đời sống nhân loại, chẳng hạn như những đau khổ của thập giá.

Vậy xin giúp chúng con sống những nỗi đau buồn, những cuộc chiến đấu hằng ngày, như là những cơ hội để trưởng thành và nên giống Chúa hơn.

Xin ban cho chúng con khả năng đương đầu với những cuộc chiến ấy một cách nhẫn nại và can đảm, đầy tin tưởng vào sự hỗ trợ của Chúa.

Mẹ Têrêxa

Mẹ Têrêxa – Sư Huynh Roger
Thiện Cẩm OP
(chuyển dịch)
Trích “Cầu nguyện: Dòng suối mát trong”, tr. 54-56