Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Tổng tu nghị lần thứ 36

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 628 | Cật nhập lần cuối: 10/16/2016 4:00:13 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Tổng tu nghị lần thứ 36Tổng tu nghị lần thứ 36 của Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm đã diễn ra từ ngày 14/9-11/10/2016 tại Nhà La Salle ở Roma với sự tham dự của 82 tu sĩ. Đặc biệt Tổng tu nghị lần này – có chủ đề “Ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” – diễn ra trong bối cảnh Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm mừng 200 năm thành lập và Giáo hội toàn cầu đang cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Vào ngày thứ mười bảy của Tổng tu nghị (30.9.2016) cha Louis Lougen đã được tái bầu chọn làm Bề trên Tổng quyền.

Cha Louis Lougen sinh ngày 30.9.1952 tại Buffalo, New York, Hoa Kỳ, tuyên khấn lần đầu trong dòng Hiến sĩ năm 1973 và khấn trọn năm 1976 tại Newburgh, New York. Sau khi chịu chức linh mục năm 1979, cha Lougen được sai đến tỉnh dòng Thánh Phaolô ở Brazil, tại đây cha làm mục vụ giáo xứ và công tác đào tạo trong suốt 17 năm. Khi trở về Hoa Kỳ, cha tiếp tục phục vụ tại giáo xứ và sau đó làm Giám tập cho đến khi được bổ nhiệm làm Bề trên giám tỉnh Tỉnh dòng Hoa Kỳ vào năm 2005. Tại Tổng tu nghị lần thứ 35, ngày 28.9.2010, cha Louis Lougen được bầu làm Bề trên Tổng quyền.

Trong sáu năm của nhiệm kỳ Bề trên Tổng quyền đầu tiên, cha Lougen đã đi thăm hầu hết các Tỉnh dòng, Phụ Tỉnh và các Sứ vụ của Dòng Hiến sĩ.

***

Dòng Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm có mặt tại Việt Nam từ năm 2001. Trụ sở của Dòng đặt tại giáo phận Phú Cường. Hiện nay có 72 tu sĩ phục vụ trong các cộng đoàn của Dòng gồm có: Nhà Sinh viên, Tiền tập viện, Tập viện, Học viện, Nhà tình thương.

Từ năm 2016, Dòng cũng phụ trách một giáo xứ tại giáo phận Ban Mê Thuột.

(Theo http://www.omiworld.org)

Minh Đức
Nguồn: hdgmvietnam.org