Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu - 2017 của HĐGMVN gửi Cộng đồng Dân Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1124 | Cật nhập lần cuối: 1/27/2017 9:56:29 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu - 2017 của HĐGM Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu - 2017 của HĐGM Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu - 2017 của HĐGM Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa