Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1030 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Chúng ta được mời gọi tham dự bàn tiệc của Chúa để hưởng nhờ nguồn ơn cứu độ thông qua Lời và Thánh Thể. Đức Giêsu không chỉ để lại Lời của Người mà cả máu thịt Người, là Thánh Thể chúng ta đón nhận trong mỗi Thánh Lễ. Ước chi mỗi chúng ta biết yêu mến, tôn sùng và sống kết hiệp với mầu nhiệm Thánh Thể trong cuộc đời mình.


Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh


Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh


Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh


Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh


Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh


Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh


Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh


Bàn tiệc Chúa: Tin Mừng CN XX Thường Niên bằng hình ảnh


Hình ảnh: Josthanh