Chúa đã Phục Sinh: Tin Mừng Chúa Phục Sinh bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 977 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Các em Thiếu Nhi mến,


Chúa đã sống lại từ cõi chết, chúng ta cùng hân hoan hát lên Haleluia! Haleluia! Hãy để tâm hồn mình bừng lên sức sống mới, sức sống khi Chúa Phục Sinh sống trong các em nhé...


Chúa đã Phục Sinh: Tin Mừng Chúa Phục Sinh bằng hình ảnh


Chúa đã Phục Sinh: Tin Mừng Chúa Phục Sinh bằng hình ảnh


Chúa đã Phục Sinh: Tin Mừng Chúa Phục Sinh bằng hình ảnh


Chúa đã Phục Sinh: Tin Mừng Chúa Phục Sinh bằng hình ảnh


Chúa đã Phục Sinh: Tin Mừng Chúa Phục Sinh bằng hình ảnh


Chúa đã Phục Sinh: Tin Mừng Chúa Phục Sinh bằng hình ảnh


Hình ảnh: Josthanh