Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem: TM Chúa Nhật Lễ Lá bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1507 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Các em Thiếu Nhi mến,

 

Vậy là Chúa Nhật Lễ Lá đã đến, đoạn cuối của hành trình trước khi Đức Giêsu bước vào cuộc thương khó. Những tiếng tung hô khi Chúa như một vị vua khi Người vào thành Giêrusalem, nhưng Chúa đến thế gian, đi vào cuối cuộc hành trình không phải như vị vua mọi người lầm tưởng. Người sẽ hoàn tất công cuộc cứu độ của Người trên cây thập giá...


Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem: TM Chúa Nhật Lễ Lá bằng hình ảnh


Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem: TM Chúa Nhật Lễ Lá bằng hình ảnh


Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem: TM Chúa Nhật Lễ Lá bằng hình ảnh


Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem: TM Chúa Nhật Lễ Lá bằng hình ảnh


Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem: TM Chúa Nhật Lễ Lá bằng hình ảnh


Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem: TM Chúa Nhật Lễ Lá bằng hình ảnh
Hình ảnh: Josthanh