Chúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1220 | Cật nhập lần cuối: 11/23/2017 10:47:03 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Các em thân mến!

Chúa Nhật 34 thường niên, Chúa Nhật kết thúc năm năm Phụng Vụ. Hội Thánh tôn kính vương quyền của Chúa Giêsu nhằm nói lên cùng đích của Phụng vụ, là làm cho loài người được tôn vinh một khi họ được thông dự vào vương quyền của Đức Giêsu Kitô Tình Yêu.

Chúa Giêsu Kitô là Vua, Vua Tình Yêu. Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Ngài là Vua công bình và đầy yêu thương. Vương quốc của Ngài là vương quốc của tình yêu. Dân của Ngài phải là những người biết sống yêu thương. Lẽ đương nhiên, muốn vào Vương quốc của Ngài, phải là người biết sống yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em thật sự. Vì thế “chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu mến”. Yêu mến cụ thể là phục vụ Chúa Kitô Vua trong tha nhân, những người đang sống chung quanh chúng ta, đang cần chúng ta giúp đỡ, đặc biệt là những người “nghèo khó, bé nhỏ”.

Lạy Chúa Kitô là Vua của Tình Yêu, xin giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa để chúng con sẽ được dự phần trong Vương quốc tình yêu của Ngài. Amen.

Chúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnhChúa Kitô Vua: SN Tin Mừng CN XXXIV TN A bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh