Con đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 518 | Cật nhập lần cuối: 5/11/2017 10:00:31 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Các em thân mến!

Chúa Giêsu hôm nay chỉ cho chúng ta biết Ngài chính là con đường dẫn ta tới Chúa Cha, vì Người là sự thật, là hình ảnh Chúa Cha trong thế gian. Lời Chúa Giêsu nói và sự khẳng định của Ngài khiến chúng ta an tâm vì đã tìm được ‘con đường’ để đi, tìm được ‘sự thật’ để sống, tìm được sự sống vĩnh cửu mai sau là đích điểm chúng ta hướng đến. Tất cả những thao thức và tìm kiếm của con người cho một con đường để đi, cho một sự thật để sống đều có nơi con người Giêsu. Từ đó, chúng ta có thể nói được rằng: có Chúa là có tất cả: ‘con đường, sự thật và sự sống’; ngược lại, thiếu vắng Giêsu trong đời, con người chỉ còn bóng tối và sự trống rỗng.

Lạy Đức Kitô phục sinh, Ngài là đường để con bước đi, là sự thật để con tín thác, là sự sống để con no thỏa, và là điểm hẹn để con gặp gỡ trong niềm vui muôn đời. Tin vào sự phục sinh của Chúa cũng chính là tin vào sự phục sinh của con, để con không quản ngại trên đường thập giá, không nao núng dấn thân cho sự thật, không sợ chết đi cho sự sống. Amen.

Con đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnhCon đường Giêsu: Tin Mừng CN V Phục sinh A bằng hình ảnh

Hình ảnh: Jothanh