Giáo lý

 • Thiên Kinh Qur`an giải đáp thắc mắc bạn! (3)

  Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (3)

  12/3/2018 9:49:07 AM

  Allah phán: {Ngài sẽ ban cho y bổng lộc (rizqi) từ nơi mà y không thể ngờ tới. Và ai phó thác cho Allah thì Ngài sẽ làm cho y đầy đủ. Bởi vì, chắc chắn Allah sẽ thực hiện mục đích của Ngài. Chắc chắn, Allah qui định cho tất cả mọi vật.} Al-Tolaaq: 3.

  ...xem chi tiết

 • Thiên Kinh Qur`an giải đáp thắc mắc bạn! (2)

  Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (2)

  11/28/2018 10:45:05 AM

  16- Ai là vị Thiên Sứ cuối cùng? Allah phán: {Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông của các ngươi mà Y là thiên sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng.} Al-Ahzaab: 40.

  ...xem chi tiết

 • Thiên Kinh Qur`an giải đáp thắc mắc bạn! (1)

  Thiên Kinh Qur'an giải đáp thắc mắc bạn! (1)

  11/14/2018 11:13:21 AM

  ​Những ngày tháng vừa qua, có rất nhiều độc giả (nhất là những bạn đọc không phải là Muslim) đã gửi Email muốn nhờ giải thích thêm về sự huyền bí của Allah, một Đại Danh mà những người đi theo tôn giáo Islam phải kính sợ và chỉ thờ phụng riêng Ngài (không có đối tác như những tôn giáo khác…)?

  ...xem chi tiết

 • Chuyện Islam: Chiếc thuyền kỳ diệu

  Chuyện Islam: Chiếc thuyền kỳ diệu

  12/23/2017 9:41:59 PM

  “Vậy anh nghĩ sao về bản thân khi anh khẳng định cả vủ trụ vĩ đại này không có Thượng Đế?”

  ...xem chi tiết

 • Kết hôn lập gia đình trong Islam (2)

  Kết hôn lập gia đình trong Islam (2)

  10/22/2017 8:35:57 AM

  Allah qui định cho mỗi người vợ, người chồng những quyền và trách nhiệm nhất định, Ngài khuyến khích họ cải thiện và phát triển mối quan hệ vợ chồng...

  ...xem chi tiết

 • Kết hôn lập gia đình trong Islam (1)

  Kết hôn lập gia đình trong Islam (1)

  2/8/2017 8:22:21 PM

  Islam thực sự quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ các qui định của hôn nhân, nghi thức và quyền lợi của đôi vợ chồng với những gì có thể duy trì và bảo vệ mối quan hệ một cách liên tục, ổn định...

  ...xem chi tiết

 • “Bạn chỉ sống một lần”

  “Bạn chỉ sống một lần”

  3/28/2016 8:22:58 AM

  “Yolo” là một khẩu hiệu được phát sinh từ một dòng nhạc Pop. Nó cũng là lời tuyên bố của những người vô đức tin thời tiền Islam từ hơn 1400 năm trước, nhưng hôm nay chúng ta lại nghe thấy một số người Muslim thuộc lớp trẻ.... 

  ...xem chi tiết

 • Giáo lý về bùa ngải, xem bói toán và những điều tương tự (1)

  Giáo lý về bùa ngải, xem bói toán và những điều tương tự (1)

  2/8/2017 9:52:30 PM

  Ngày càng có nhiều người sử dụng bùa ngải để hành nghề chữa bệnh, xem bói toán, ở nhiều nơi kể cả trên đất nước Islam...đây là việc đặt niềm tin sai trái và kháng lệnh của Alalh và của Rasul.

  ...xem chi tiết

 • Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)

  Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (3)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  “Nhịn chay tốt nhất sau tháng Ramadan là nhịn chay trong tháng của Allah,Muharram, và lễ nguyện Salah tốt nhất sau lễ nguyện Salah bắt buộc là lễ nguyện Salah vào ban đêm” (Muslim: 1163).

  ...xem chi tiết

 • Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (2)

  Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (2)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  “Khi ngươi đang ở buổi chiều thì đừng chờ đợi đến sáng hôm sau và khi ngươi đang ở buổi sáng thì đừng chờ đến chiều, hãy tận dụng sức khỏe của ngươi cho lúc bệnh hoạn và hãy tận dụng cuộc sống của ngươi cho cái chết của ngươi.” (Albukhari: 6416).

  ...xem chi tiết

 • Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (1)

  Hadith nói về tháng của Allah – Al Muharram (1)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Lạy Thượng Đế, xin ngài hãy kết thúc tuổi đời của bề tôi bởi những việc làm ngoan đạo và thiện tốt, xin Ngài hãy ban cho bề tôi luôn sống tốt đẹp trong tuổi đời của bề tôi, xin Ngài hãy để ngày mà bề tôi về gặp Ngài là ngày tốt đẹp nhất...

  ...xem chi tiết

 • Tôi đến

  Tôi đến

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Rồi tôi chọn con đường đến với Ngài, Và trở thành nô lệ tại cổng Ngài; Rồi cách chia biến mất, Và tôi trở thành thẩm thấu vào Ngài.

  ...xem chi tiết

 • Năm điều căn bản trong đạo Islam

  Năm điều căn bản trong đạo Islam

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Năm cột trụ cản bản trong Islam tạo thành cái khung sống cho người mộ đạo, đó là : Lời chứng thực của lòng tin qua câu Shahada, dâng lễ nguyện - Salah, đóng thuế thiện nguyện hàng năm - Zakat, nhịn chay - Syam (trong tháng Ramadan) và hành hương - Hajj (đến thánh địa Makkah một lần trong đời nếu có thể).

  ...xem chi tiết