Các ngôi vườn của những người nhịn chay (1) - Lời khuyên nhân dịp đón tháng Ramadan

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1094 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

A. Lời khuyên nhân dịp đón tháng Ramadan (1)


Mọi lời ca ngợi tán dương kính dâng Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho Thiên sứ của Allah, cho dòng dõi của Người, các vị Sahabah của Người cùng những ai đi theo Chỉ đạo của Người, và sau nữa:

 

Lời khuyên của tôi gởi đến tất cả những người Muslim là họ phải kính sợ Allah, Đấng Tối Cao và Quyền Năng, họ hãy đón tháng thiêng liêng và vĩ đại của họ bằng sự sám hối thành tâm về tất cả mọi tội lỗi của mình, họ hãy tìm hiểu tôn giáo của mình, họ hãy học  hỏi  các  luật  nhịn  chay  cũng  như  luật  dâng  lễ nguyện, bởi  Nabi có để lại các lời di huấn:


Ai mà Allah muốn ban cho y điều tốt thì Ngài sẽ làm cho y thông hiểu kiến thức tôn giáo” (Albukhari).


Khi vào tháng Ramadan, các cánh cửa Thiên Đàng được mở ra còn các cánh cửa Hỏa Ngục được đóng lại, và Shaytan sẽ bị xiềng xích lại” (Albukhari).


Vào đêm đầu tiên của tháng Ramadan, Shaytan và ác quỷ sẽ bị xích lại, tất cả các cánh cửa của Hỏa Ngục  được  đóng  lại  còn tất  cả  các  cánh cửa  của Thiên Đàng sẽ được mở ra, và có tiếng gọi bảo: Này hỡi những ai muốn điều tốt đẹp hãy tiến lên và những ai muốn điều xấu hãy dừng lại và ở nơi Allah có sự giải phóng và ân xá khỏi Hỏa Ngục và điều đó diễn ra vào mỗi đêm” (Tirmizhi).


Tháng Ramadan đến với các người, đó là tháng ân phúc, vào tháng này Allah sẽ ban nhiều bổng lộc cho các người, Ngài sẽ ban xuống lòng nhân từ và bôi xóa  tội  lỗi  và  chấp  nhận  lời  thỉnh  cầu  và  khấn nguyện, bởi thế, hãy thể hiện cho Allah thấy những điều tốt đẹp nơi bản thân mình, và quả thật người bất hạnh là người bị ngăn cản không tìm thấy lòng nhân từ  của  Allah trong  tháng  thiêng liêng và  ân phúc này”. Câu nói: “Hãy thể hiện cho Allah thấy những điều tốt đẹp nơi bản thân mình” có nghĩa là hãy thi đua làm những việc thiện tốt, hãy phấn đấu trong việc tuân lệnh theo Chỉ đạo của Allah và hãy tránh xa những điều xấu và tội lỗi. Nabi nói:


Ai nhịn chay tháng Ramadan bằng cả đức tin Iman và tấm lòng thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã qua; và ai thực hành bổn phận tháng Ramadan bằng cả đức tin Iman và tấm lòng thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã qua; và ai thực hành những điều ngoan đạo trong đêm ‘Qadr’ bằng cả đức tin ‘Iman’ và với lòng thành tâm thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã qua”. (Albukhari, Muslim).


Nabi nói:


Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán: ‘Tất cả mỗi việc làm của con cháu Adam đều có công đức, mỗi công đức được ban cho mười ân phước và được nhân lên bảy trăm lần, riêng việc nhịn chay sẽ là của TA, chính TA sẽ tự định ân phước cho việc làm đó của y bởi vì y đã bỏ dục vọng của bản thân mình, y đã bỏ ăn bỏ uống vì TA. Người nhịn chay có hai niềm vui: ‘niềm vui lúc được ăn uống trở lại (sau mỗi ngày nhịn chay và sau khi hoàn tất tháng Ramadan) và niêm vui lúc trở lại gặp Thượng Đế của y’; Và quả thật, nước bọt trong miệng của người nhịn chay ở nơi Allah sẽ thơm hơn xạ hương” (Albukhari, Muslim).


Nabi nói:


Khi một ai trong các người đang trong ngày nhịn chay thì đừng nói những lời xàm bậy, đừng to tiếng gắt gỏng và nếu có ai đó chửi bới hay gây chiến thì hãy nói: Quả thật tôi đang nhịn chay” (Albukhari).


Nabi nói:


Người nào không từ bỏ lời nói ba hoa gian dối mà cứ tiếp diễn hành vi như vậy thì hãy biết rằng Allah không có nhu cầu đến việc y đã bỏ thức ăn và thức uống của mình” (Albukhari).

 

Do đó, xin nhắn nhủ đến toàn thể những đồng đạo Muslim rằng: Hãy kính sợ Allah, hãy cố gắng gìn giữ và hoàn tất việc nhịn chay, hãy cố gắng phấn đấu đưa bản thân tránh xa tất cả những điều tội lỗi, hãy nỗ lực thi đua trong việc làm từ thiện và thực hành những điều ngoan đạo như bố thí và hỗ trợ cho người nghèo khó, đọc xướng kinh Qur’an thật nhiều, hãy thường xuyên tụng niệm ca ngợi, tán dương và cầu xin sự tha thứ, bởi đây là tháng của Qur’an như Allah đã phán:


(Tháng Ramadan là tháng trong đó Kinh  Qur’an được ban xuống) (Chương 2 – Albaqarah, câu 185).

 

Như vậy, những người có đức tin phải nỗ lực phấn đấu đọc kinh Qur’an thật nhiều, người Muslim nam hay nữ đều được khuyến khích đọc xướng kinh Qur’an ngày đêm, và mỗi một chữ được ghi nhận cho một công đức và mỗi một công đức được ban cho mười ân phước như những gì mà Nabi đã nói. Bên cạnh nỗ lực làm nhiều việc thiện tốt để tích nhiều công đức thì cũng phải thận trọng đối với các điều xấu và tội  lỗi, đồng thời hãy luôn khuyên bảo và nhắc nhở nhau đến với chân lý và hãy kêu gọi nhau làm điều lẽ phải và ra sức ngăn cản những điều nghịch đạo và sai quấy.

 

Tháng Ramadan là tháng vô cùng thiêng liêng và vĩ đại, những việc làm công đức được nhân thêm nhiều ân phước còn những việc làm xấu và sai quấy cũng được tăng thêm mức độ nghiêm trọng, bởi lẽ đó, bắt buộc người có đức tin phải hết sức nỗ lực trong việc thi hành các bổn phận mà Allah đã qui định cho y và phải tránh xa triệt để những điều mà Allah đã nghiêm cấm y và y phải luôn thận trọng và lưu ý bản thân mình trong tháng Ramadan này.

 

Giáo luật cũng qui định cho những người tin tưởng phải cố gắng làm nhiều điều tốt như bố thí của cải cho ngươi nghèo khó, thăm viếng người bệnh, đưa tiển người chết, gắn kết tình thâm, đọc nhiều kinh Qur’an, tụng niệm, tán dương, ca ngợi, xin được tha thứ và đu-a (cầu nguyện- khấn vái) cùng với các việc làm thiện tốt khác.

 

Trong tháng này, người có đức tin hãy mong mỏi ân phước của Allah và hãy sợ sự trừng phạt của Ngài, tôi cầu xin Allah phù hộ cho những đồng đạo Muslim luôn đi trên con đường mà Ngài hài lòng, tôi cầu  xin  Allah  giúp  đỡ  cho  toàn  thể  những  người Muslim  được  hoàn  tất  việc  nhịn  chay  và  dâng  lễ nguyện bằng cả đức tin và tấm lòng của họ, và tôi cũng cầu xin Allah hãy ban kiến thức thông hiểu tôn giáo cho tất cả người Muslim ở khắp mọi nơi để họ có thể thi hành và noi theo Chỉ đạo một cách ngay chính, và để được bằng an khỏi những gì khiến Allah phẫn nộ và Ngài phải nghiêm khắc trừng phạt họ, tôi cũng cầu xin Ngài phù hộ và dẫn dắt những nhà lãnh đạo Islam, những  vị  điều  hành  và  cai  quản  vụ  việc  của  người Muslim, xin Ngài hãy điều chỉnh và cải thiện việc làm của họ, xin Ngài hãy làm vững lòng họ trong việc áp dụng điều luật của Ngài trong mọi vụ việc, xin Ngài hãy luôn ở cùng với họ để họ thực hành theo các lời phán dạy của Ngài:


Và Ngươi hãy xét xử họ theo điều mà Allah đã ban xuống (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 49)


Phải chăng họ mong được xét xử theo luật lệ của thời kỳ ngu muội? Và ai (là Đấng) xét xử tốt  hơn Allah cho những người có đức tin (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 50)


(Nhưng không, nhân danh Thượng Đế cNơi, chúng chỉ thật lòng tin tưởng khi nào chúng đến yêu cầu Nơi đng ra phân xử về điu  chúng đang tranh chp ri chúng cm thy không uất ức trong lòng v quyết đnh mà Ngươi đã đưa  ra chúng hoàn toàn quy phc)
(Chương4–An-Nisa, câu 65).

"Hi những ai có đức tin! Hãy tuân lnh Allahvà tuân lnh Sứ gi(ca Allah) và (tuân theonhng (vn chức) có thm quyn trong các nơi. Nhưng nếu các nơi bất đng ý kiến vi nhau vđiều gì, hãy quay về tham kho Allah và Sứ giả (ca Ni)