Các ngôi vườn của những người nhịn chay (4) - Tháng Ramadan là tháng trong đó Kinh Qur’an được ban xuống

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1228 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

D- Tháng Ramadan là tháng trong đó Kinh Qur’an được ban xuống (*)

 

Theo ông Ibnu Masood (cầu xin Allah hài lòng về ông), Nabi nói:


Người nào đọc một chữ từ kinh sách của Allah (Qur’an) thì người đó sẽ được ghi cho một công đức, mỗi một công đức tương ứng với mười ân phước, Ta không nói "..." là một chữ mà "..." là một chữ, "..." là một chữ, và "..." là một chữ(Altirmizhi)


Ông Abu Umamah (cầu xin Allah hài lòng về ông) thuật lại, Nabi có nói:


Hãy đọc Qur’an bởi quả thật nó sẽ cầu xin ân xá cho người đã đọc nó vào ngày phán xét(Muslim)


Bà Aishah (cầu xin Allah hài lòng với bà) thuật lại, Nabi nói:


Người đọc Qur’an thông thạo và lưu loát sẽ ở cùng với các vị Thiên thần vinh dự và đạo đức và người đọc Qur’an dấp da dấp dính một cách rất khó khăn thì sẽ được ban cho hai ân phước (ân phước đọc Qur’an và ân phước gặp khó khăn trong việc đọc) (Albukhari, Muslim).

 

Và quả thật Allah, Đấng Tối Cao đã ra lệnh cho chúng ta đọc xướng kinh sách của Ngài, và Ngài đã nói rõ rằng đó là thói quen của những người ngoan đạo và

trung thực, Allah phán rằng:


(Quả thật,  những ai đọc kinh sách của Allah  và dâng lễ Salah một cách chu đáo và chi dùng kín đáo hay công khai những vật (tài sản) mà TA đã cung cấp (để làm việc thiện) thì sẽ hy vọng nơi một sự đổi chác không bao giờ thất bại. Để Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ và  ban thưởng thêm cho họ với thiên lộc của Ngài bởi vì quả thật Ngài  Hằng tha thứ, Hằng ghi công (cho họ)) (Chương 35 – Fatir, câu 29,30).

 

Như vậy, việc đọc xướng kinh Qur’an là một giao dịch có lời chứ không thua lỗ, và điều đó diễn ra suốt thời gian qua chiều dài của ngày tháng. Tuy nhiên trong tháng Ramadan thì việc làm đó trở nên thiêng liêng và thường xuyên hơn, Nabi đã thường quan tâm nhiều hơn về Qur’an trong tháng Ramadan với những lý dó sau:


Lý do thứ nhất: Khởi đầu sự mặc khải kinh Qur’an vào tháng Ramadan và cái đêm mà đại Thiên Thần Jibril xuống truyền lời mặc khải xuống cho Nabi là lời phán của Allah:


(Hãy đọc! Nhân danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng đã tạo hóa, đã tạo hóa con người từ một  hòn  máu đặc. Hãy đọc! Và Thượng Đế của Ngươi  rất mực Quảng đại, Đấng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết) (Chương 96 – Al-Alaq, câu 1-4). Câu chuyện  về  sự giáng trần của đại Thiên Thần Jibril mang lời mặc khải đầu tiên xuống cho Nabi được ghi chép trong  bộ Albukhari và Muslim.

 

Lý  do  thứ  hai: Tháng  Ramadan  là  tháng trong đó Kinh Qur’an được ban từ ‘Lawhul-Mahfuzh’ (Bản văn lưu trữ nơi Allah) xuống tầng trời hạ giới, điều này được đề cập đến trong Hadith do ông Ibnu Abbas (cầu xin Allah hài lòng về ông) thuật lại, và các bậc tiền bối ngoan đạo thời trước cũng đã thống nhất quan điểm rằng Qur’an là một phần từ ‘Lawhul- Mahfuzh’ được ban xuống tại ngôi nhà thiêng liêng ở tầng trời hạ giới vào đếm Qadr (Đêm định mệnh) của tháng Ramadan, sau đó nó được ban xuống cho Nabi từng phần theo từng sự kiện và hoàn cảnh nhất  định (kéo dài trong hai mươi ba năm tức từ lúc Người vào độ tuổi bốn mươi cho đến khi qua đời) giống như nó đã được biết trong quyển “Các nguyên nhân Mặc khải”.

 

Lý do thứ  ba: Đại Thiên Thần Jibril thường xuống trần cùng với Nabi để ôn Qur’an vào mỗi đêm của tháng Ramadan, một hadith được ghi chép trong bộ Albukhari và Muslim qua lời thuật  của  ông Ibnu Abbas (cầu xin Allah hài lòng với ông):


Thiên Sứ của Allah là người rộng rãi hơn ai hết và sự rộng lượng đó của Người lại được thể  hiện trong tháng Ramadan nhiều hơn các tháng  thường khác khi Người gặp đại Thiên Thần Jibril, và Người thường gặp đại Thiên Thần Jibril vào mỗi đêm của tháng Ramadan để cùng nhau ôn lại kinh Qur’an, và Thiên sứ của Allah là người tốt nhất về các  điều tốt.(Albukhari)

 

Và vào năm mà Nabi qua đời đại Thiên Thần Jibril đã đến và ôn lại Qur’an cùng với Người hai lần. (Albukhari).

 

Như vậy, tháng Ramadan đích thực là tháng để học ôn kinh Qur’an giữa đại Thiên Thần Jibril và Muhammad mỗi năm. Cách ôn lại Qur’an là  tháng Ramadan này sẽ ôn lại những gì được mặc khải trong thời gian trước đó, Nabi đọc và đại Thiên thần Jibril lắng nghe, và trong khoảng thời gian trao đổi và ôn giữa họ sẽ là sự hoàn chỉnh điều nào của Qur’an được giữ vững và điều nào bị xóa bỏ để thay thế một điều mới, Allah-Đấng Tối Cao phán:


(Allah xóa đi hoặc giữ lại điều nào Ngài muốn trong Kinh sách của Ngài. Và Ngài giữ quyển Kinh Mẹ (Lawh Almahfuzh) nơi Ngài) (Chương 13 – Al-Ra’d, câu 39). Ngoài ra, trong thời gian học ôn giữa đại Thiên Thần Jibri và Nabi Muhammad, họ còn hoàn chỉnh nội dung và ý nghĩa của Kinh Qur’an.

 

Và quả thật, các học giả Islam đã lấy đó làm điều luật qui định phải đọc và kết thúc Qur’an trong tháng Ramadan, bởi đại Thiên thần Jibril và Nabi đều hoàn tất quá trình ôn của họ ở mỗi Ramadan về những gì được mặc khải trong thời gian trước đó, và vào năm cuối, họ đã ôn toàn bộ Qur’an hai lần trong tháng Ramadan, và đây là bằng chứng cho quan điểm bảo rằng người Muslim được khuyến khích đọc toàn bộ Qur’an trong tháng Ramadan một lần hay nhiều lần, và theo Sunnah thì người Muslim nên đọc hết Qur’an vào mỗi tháng một lần, nếu có thể thì nên một tuần một lần hoặc ba ngày một lần giống như Nabi đã chỉ dại, và trước đây những người Salaf (các bậc tiền bối  ngoan đạo)  luôn  dành  một  phần lớn  thời  gian  trong  tháng Ramadan để đọc xướng kinh Qur’an đến nỗi  ông Al- Zahri (cầu xin Allah thương yêu ông) nói: Khi vào tháng Ramadan thì chỉ có việc đọc Kinh Qur’an và bố thí thức ăn.

 

Còn ông Imam Malik (cầu xin Allah thương yêu ông) cứ mỗi khi vào tháng Ramadan thì ông lại ngưng đọc Hadith mà dành trọn thời gian để đọc kinh Qur’an. Một số vị Salaf như An-Nakh-i, Ibrahim, và Al-Aswad cùng các vị khác được biết là thường cứ ba ngày thì họ đọc hết Qur’an, nếu như vào  tháng Ramadan thì cứ hai đêm là họ đọc hết Qur’an còn nếu vào mười ngày cuối của Ramadan thì cứ một đêm là hết Qur’an.

 

Như vậy, vào tháng Ramadan thì Qur’an được ban từ quyển Kinh Mẹ (Lawhul-mahfuzh) xuống tầng trời hạ giới, cũng vào tháng Ramadan này sự mặc khải đầu tiên của Qur’an được ban xuống cho Nabi  và cũng vào tháng này, Đại Thiên thần Jibril đến để ôn Qur’an cho Nabi ; bởi các lý do đó, người  Muslim nên cố gắng quan tâm đến Qur’an nhiều hơn vào tháng thiêng liêng này để noi theo gương tốt của Nabi  và các vị tiền bối ngoan đạo trước kia.


 Tác giả: Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz Và Muhammad Al-Soleh Al-Uthaimeen
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim
Kiểm định: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Nguồn: chanlyislam.net

___________________________________

Chú thích:

(*)  “Các bài học về Ramadan” của Sheikh Sulayman bin Fahad Al- Awdah.


= = = = = = = = = =

Bài liên quan:


Các ngôi vườn của những người nhịn chay (1) - Lời khuyên nhân dịp đón tháng Ramadan

Các ngôi vườn của những người nhịn chay (2) - Những điều làm hỏng nhịn chay

Các ngôi vườn của những người nhịn chay (3) - Những điều không làm hỏng nhịn chay