Sodakoh trong những ngày đầu của tháng Ramadan 1434

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1919 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Ramadan là tháng tịnh tâm, cầu nguyện và nhịn chay đối với Muslim, trong tháng Linh thiêng, người nhịn chay cảm nhận và đánh giá được giá trị của nghèo khổ của các người dân nghèo trên toàn thế giới. Ramadan nhằm nhắc nhở cộng đồng Muslim về tầm quan trọng của việc làm từ thiện, phúc lợi xã hội, đó là nghĩa vụ của người Muslim trong tháng này.

 

Sodakoh trong những ngày đầu của tháng Ramadan 1434

Anh chị em BBT chanlyislam tham gia đóng góp chút quà gởi đến những hộ nghèo ở Jama'ah Muhammadiah - Phũm Soài - Châu Phong - Châu Đôc 


Sodakoh trong những ngày đầu của tháng Ramadan 1434

Phần tài trợ của SHEIKH AHMED AL KHAJA (Abu Dhabi - UAE) 

Sodakoh trong những ngày đầu của tháng Ramadan 1434

Jama'ah vùng nước chảy (Bún Lớn - Châu Đốc)

Sodakoh trong những ngày đầu của tháng Ramadan 1434

 

Nguồn: chanlyislam.net