Solah Zanazah: Cách thức hành lễ tập thể cho người chết

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 644 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Solah Zanazah là « Fardu Kifayah », là sự hành lễ tập thể cho người chết, có nghĩa là nếu có một người trong số tập thể đứng ra lo thi hành việc an táng thì những người khác không có tội, ngược lại nếu trong tập thể không một ai đứng ra lo cho việc an táng thi hài thì tất cả đều mang tội.


Cho nên khi một người Muslim qua đời thì bổn phận của những người Muslim có mặt tại đó phải tắm rửa và solah cho người chết đó. Nếu những người thân hay bạn bè của người chết ở xa không thể về kịp thì họ được quyền « Solah Zanazah Go’ib », nhưng phương thức này chỉ có giá trị trong vòng một tháng kể từ ngày người chết qua đời.


Solah Zanazah không có giờ giấc nhất định, lúc nào chúng ta cũng được quyền cử hành solah zanazah, nhưng theo sunnah sau khi tắm rửa thi hài xong thì nên đem đến masjid để solah tập thể cho họ. Bởi vì bà Aysha (R) có nói : « Ông Suhay Ibnu Baydoa (R) đã theo Islam vào những ngày đầu tiên và ly hương qua xứ Habashi (Ethopia), sau đó trở về Madinah và chết tại đây trong trận chiến Badar vào năm thứ 9 hidroh. Chính Rasul (saw) làm Imam hành lễ Zanazah cho ông ta trong masjid… » Hadith do Muslim ghi lại.


Nhưng hiện tại những người Muslim đang sống tại những quốc gia không phải Islam, thì theo ý kiến của những vị Ulama đưa ra, chúng ta có thể cử hành solah zanazah tại nhà thương tốt hơn là đem thi hài ra nghĩa trang để solah, để tránh đụng vào luật cấm solah trước những ngôi mộ (kubur).


Ai làm Imam cho buổi hành lễ zanazah?


Theo giáo lý Islam những người được quyền ưu tiên để hướng dẩn buổi lễ solah theo thứ tự như sau: