Nối nhịp Tâm giao

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 2/16/2016 10:43:07 AM

Nhịp bước tương lai tiến thái hòa
Cầu xin Thiên Chúa mãi thương ta
Tâm tư thi hữu tình tươi thắm
giao ước văn nhân nghĩa đậm đà
Nối tiếp rao truyền lời kinh nguyện
Đồng hành loan báo Phúc Âm Cha
Xanh tươi tốt đẹp lòng khao khát
Thơ thắm tâm can đến cả nhà

Hương Quê

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/van-hoa/van-tho/noi-nhip-tam-giao/