Thiên giới trần gian

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 2/24/2016 5:16:34 AM

Nguyện ước tâm giao đạt vĩnh hòa

Ngôi Hai Đức Chúa ở cùng ta *

Trao ban Cứu Độ tình hưng phấn

Gửi tặng Thiên ân nghĩa đậm đà

Lời Chúa rao truyền điều nghiệm ứng

Tin Mừng phổ cập nhịp hoan ca

Thiên Đàng xuất hiện nơi trần thế

Nước Chúa ở ngay giữa mọi nhà.

Jos. Hương Quê
ĐXT-Sài Gòn

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/van-hoa/van-tho/thien-gioi-tran-gian/