Đêm nay

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 12/24/2016 3:48:28 PM

Đêm nay Thiên Chúa của muôn loài,

Lặng thầm nhẹ gót xuống trần ai,

Ngôi Lời chí thánh làm Em Bé,

Giữa kiếp trầm luân tập làm người.

*

Phải đây Thiên Tử ngập vinh quang,

Đêm nay trần trụi giữa thôn làng,

Trời đất giao duyên ôi mầu nhiệm,

Hợp tấu thiên thần bỗng ngân vang.

*

Đêm nay nhân loại được tái sinh,

Xuyên qua hóc đá của Bê lem,

Mẫu Trinh âu yếm nhìn Con Trẻ,

Trong tay ôm ấp Đấng Trường Sinh.

Cùng Mẹ, chúng ta quỳ thờ lạy,

Cõi thế Đêm Nay chạm Thiên đình.

Nữ tu Mai Thành, CND chuyển dịch từ tiếng Pháp

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/van-hoa/van-tho/dem-nay/