Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.9

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 3/22/2017 9:13:58 AM

Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu

176. Hỡi con dân của kinh Bayan (187)! Quả thật, Chúng Ta đã bước chân vào ngôi Trường của Thượng Đế trong khi các ngươi còn ngủ mê; và Chúng Ta đã đọc Kinh bản trong khi các ngươi say sưa giấc điệp. Nhờ ơn Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Chúng Ta đã đọc Kinh bản ngay khi nó được mặc khải, trong khi các ngươi không hay biết, và Chúng Ta đã đạt được tri thức toàn hảo của Thánh kinh khi các ngươi chưa chào đời. Những thánh ngôn này là ở tầm vóc các ngươi, chứ không phải ở tầm vóc Thượng Đế. Điều này làm chứng về những gì còn tàng ẩn trong tri thức của Ngài, nếu các ngươi là những kẻ có nhận thức; và lưỡi của Đấng Toàn năng cũng làm chứng cho điều này, giá như các ngươi là những người thấu hiểu. Ta nguyện có Thượng Đế, nếu Chúng Ta vén màn bí mật, ắt các ngươi sẽ ngất xỉu.

177. Hãy lưu ý kẻo các ngươi tranh cãi vô ích về Đấng Toàn năng và Chánh Đạo của Ngài, và hãy trông kìa! Ngài đã xuất hiện giữa các ngươi cùng với một Mặc khải lớn lao đến độ bao quát mọi sự, gồm cả quá khứ và tương lai. Nếu Chúng Ta phát biểu đề tài của Chúng Ta bằng ngôn ngữ của những người an cư trong Vương quốc, Chúng Ta sẽ phán: “Quả thật, Thượng Đế đã lập nên ngôi Trường ấy ngay khi Ngài tạo dựng đất và trời, và Chúng Ta đã vào trường trước khi các mẫu tự B(bi) và E(i) được ráp nối và dính chặt vào nhau (188)”. Đó là ngôn ngữ của các tôi tớ Chúng Ta trong Vương quốc của Chúng Ta; hãy suy gẫm về điều mà lưỡi các cư dân trong Vương quốc Cao cả của Chúng Ta sẽ thốt ra, vì Chúng Ta đã dạy các tôi tớ ấy điều hiểu biết của Chúng Ta và mặc khải cho đàn con ấy điều ẩn tàng trong đức minh triết của Thượng Đế. Rồi hãy tưởng tượng điều mà ngọn Lưỡi Vĩ đại và QQuyền năng đã thốt ra trong Thánh thất Toàn vinh của Ngài!

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 245 (tr. 45-46)

____________________
Chú thích:

(187) Hỡi con dân của Kinh Bayan! 176

Chỉ các tín đồ của Đức Bab.

(188) các mẫu tự B(bi) và E(i) được ráp nối và đan chặt vào nhau 177

Đức Shoghi Effendi, trong những bức thư viết theo lệnh Ngài, đã giải thích ý nghĩa của các “mẫu tự B và E”. Nó họp thành từ “Be” (bi), mà Ngài dạy, “nghĩa là Lực tạo sinh của Thượng Đế qua phán lệnh của Ngài khiến vạn vật thành hiện hữu” và “uy lực Đấng Biểu hiện của Thượng Đế, sức mạnh tạo sinh tâm linh to lớn của Ngài”.

Động từ mệnh lệnh cách “Be” (bi) trong tiếng Á-Rập “kun”, gồm hai mẫu tự “kaf” và “nun”. Các mẫu tự này đã được Đức Shoghi Effendi dịch như trên. Từ này đã được dùng trong Kinh Quran như là phán lệnh của Thượng Đế kêu vạn vật vào cõi hiện hữu.

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/bahai/dao-ly/tim-hieu-ve-thanh-kinh-thieng-lieng-nhat-kitab-i-aqdas-p-9/