Học hỏi Phúc âm CN XXVIII TN A (Mt 22,1-14) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 10/11/2017 9:04:23 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxviii-tn-a--mt-22-1-14----p-1/