Học hỏi Phúc âm CN XXXII TN A (Mt 25,1-13) - P.2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 11/7/2017 10:13:11 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xxxii-tn-a--mt-25-1-13----p-2/