Hoc hỏi Phúc âm CN Chúa Hiển linh B (Mt 2,1-12) - P.2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 1/4/2018 8:55:51 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-chua-hien-linh-b--mt-2-1-12----p-2/