Học hỏi Phúc âm CN Chúa Thánh Thần hiện xuống B (Mc 20,19-23) - P.2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 5/16/2018 9:13:59 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-chua-thanh-than-hien-xuong-b--mc-20-19-23----p-2/