Hoc hỏi Phúc âm CN XV TN B (Mc 6,7-13) - P.2

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 7/11/2018 9:37:23 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-xv-tn-b--mc-6-7-13----p-2/